Przejdź do treści

Dr Miłosz Puczydłowski

Dr Miłosz Puczydłowski

Adiunkt

Katedra Ontologii i Metafizyki

milosz.puczydlowski@up.krakow.pl

pok: 266

publikacje:


dyżury: wtorek: 18:30-19:00 czwartek: 12:30-14:00 Proszę o kontakt przez MS Teams

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

filozofia religii i teologia (niemieckojęzyczne, XIX i XX wiek), sekularyzacja, tragedia grecka i zjawisko tragiczności

WYKSZTAŁCENIE I KARIERA NAUKOWA:

od 2016 – adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

2016 – doktorat obroniony z wyróżnieniem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

2012-2015 Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich, Akademia Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

2011-2015 Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ZAGRANICZNE STYPENDIA I POBYTY BADAWCZE:

2014 – The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF), Wydział Teologiczny, Uniwersytet w Oslo

2013 – wymiana bezpośrednia pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Wiedniu, Wydział Teologii Katolickiej, Uniwersytet w Wiedniu

2012 – The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF), Wydział Teologiczny, Uniwersytet w Oslo

2009 – stypendium Erasmus: Wydział Humanistyczny i Wydział Teologiczny, Uniwersytet w Oslo

2008 – Krister Stendahl Fellow, Paideia The European Institute for Jewish Studies in Sweden, Sztokholm, Jerozolima

PUBLIKACJE

Książki:

Religia i sekularyzm. Współczesny spór o sekularyzację, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2017.

Artykuły naukowe:

The Ontology of Evil and Its Anthropological  Moment of Freedom in Pär Lagerkvist’s The Dwarf and Plotinus’ Enneads (I.VII-VIII) [w:] The Polish Journal of Aesthetics, 56 (1/2020), s. 85–99.

Tomáš Halík na ścieżkach wolności [w:] Znak, nr 779 (04) 2020, s. 80-85.

Barth i Peterson. Historia pewnej przyjaźni [w:] Znak, nr 775 (12) 2019, s. 73-76.

Theodicy as God’s Portraiture [w:] Studia Philosophiae Christianae, 55 (2019) 1, s. 27-46.

Zło, nicość i Bóg. Filozoficzna lektura Kirchliche Dogmatik Karla Bartha [w:] Filozofia wobec zła. Od spekulacji do transgresji (red. M Drwięga, R. Strzelecki), Kraków 2018, s. 133-147.

Katolicy w państwie liberalnego pluralizmu. Miesięcznik Znak wobec sekularyzacji (lata 1989-2000) [w:] Argument. Biannual Philosophical Journal, June 2018, volume 8, number 1, s. 27-40.

Karl Barth As a Postsecular Source [w:] Przegląd Religioznawczy / The Religious Studies Review, 4 (266) 2017, 63-76.

Filozofia Jürgena Habermasa wobec zwrotu postsekularnego [w:] Kwartalnik Filozoficzny, T. XLIV, z. 1, s. 155-169.

Amicus Tischner [w:] Przegląd Polityczny, 139/40 2016, s. 66-68.

Nauczyciel ironiczny – Søren Kierkegaard o pojęciu ironii u Sokratesa [w:] Nauczyciel akademicki – etos i warsztat, B. Bokus, E. Kosowska (red.), Piaseczno 2016, s. 39-48.

Friedrich Nietzsche wobec religii judeochrześcijańskiej [w:] Filozofia religii, Rok 2015 (II), nr 1, s. 83-122.

Czy w Polsce miała lub ma miejsce sekularyzacja? [w:] Studia z Filozofii Polskiej, tom 9 (2014), s. 257-267.

Akeda – dlaczego Bóg wystawił Abrahama na próbę? [w:] Racjonalia, Numer 1 (2011) s. 105-113.

Klasyczne pojęcie cnoty a zjawisko tragiczności – w poszukiwaniu cnoty tragicznej [w:] Kultura cnoty. Cnoty kultur, T. Ewertowski, S. Krawczyk (red.), Poznań 2010, s. 231-242.

Secular Age. Charles Taylor o sekularyzacji krajów bogatej północy [w:] Mishellanea. Pismo studentów MISH UW, nr 4 (8), czerwiec 2008 – Północ, s. 56-61.

Prawda w myśli Karola Wojtyły i Jana Pawła II [w:] O prawdzie w horyzoncie myśli Jana Pawła II. Prace laureatów konkursu na esej „O prawdzie w myśli Karola Wojtyły i Jana Pawła II, Kraków 2006.

Przekłady:
a) z języka niemieckiego:

1. Christoph Böttigheimer, Natura człowieka – znaczenie antropologii biblijnej dla dzisiejszego rozumienia człowieka – 15. Dni Tischnerowskie 2015 (do użytku wewnętrznego)

b) z języka angielskiego:

1. Louis Dupré, O naturalnym pragnieniu poznania Boga [w:] Kwartalnik Filozoficzny, T. XL., Z.3, 2012, s. 131-143.

2. Rémi Brague, Czy życie warte jest przekazywania? [w:] Znak, październik 2011, nr 677, s. 68-74.

3. Omri Boehm, Związanie Izaaka. Religia i nieposłuszeństwo [w:] Znak, kwiecień 2011, nr 671, s. 109-119.

4. John Milbank, Tajemnica rozumu [w:] Znak, lipiec-sierpień 2010, nr 662-663, s. 60-87.

KURSY NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM:

Historia filozofii nowożytnej

Filozofia tragedii

Filozofia zła

Religia w społeczeństwie (post)sekularnym

Translatorium (j. angielski)

Wprowadzenie do etyki

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

angielski – C2

norweski – C2

niemiecki – C1

rosyjski – A2

łacina, greka, starohebrajski – biernie, znajomość podstawowa

NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA:

2018 Nagroda Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera w kategorii pisarstwa religijnego i filozoficznego, stanowiącego kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości” za książkę „Religia i sekularyzm. Współczesny spór o sekularyzację”

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:

Nie tak dawno temu, w czasach studencko-doktoranckich, jeździłem autostopem, wędrowałem z namiotem po górach w Norwegii, grałem w brydża i na trąbce.

Teraz, jako statecznemu mieszczaninowi z dwójką dzieci, zostało mi już tylko zainteresowanie Norwegią i językiem norweskim.