Przejdź do treści

Dr hab. prof. UP Leszek Pyra

Dr hab. prof. UP Leszek Pyra

Katedra Etyki Ogólnej

Lepyra@op.pl

SPECJALIZACJA:

filozofia współczesna, a w szczególności: antropologia filozoficzna, ekofilozofia, etyka, bioetyka

 

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY

  • 1979 magister filologii angielskiej, UJ
  • 1982 magister filozofii, UJ
  • 1979 – 1980 trzysemstralne Religioznawcze Studia Podyplomowe, UJ
  • 1980 – 1983 Studia Doktoranckie w Instytucie Religioznawstwa, UJ
  • 1988 – doktorat z nauk humanistycznych w zakresie filozofii, tytuł: Koncepcja człowieka u Reinholda Niebuhra, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  • 2005 – habilitacja, Environment and Values. Holmes Rolston III’s Environmental Philosophy, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH

Ekofilozofia, etyka, bioetyka, wstęp do filozofii, religie świata, translatorium, seminarium magisterskie, wykłady z ekofilozofii w języku angielskim dla studentów filologii angielskiej UP i Erasmusa, wykłady w Uniwersytecie Trzeciego Wieku (różnorodna problematyka)

 

PEŁNIONE FUNKCJE

2007-2008 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Humanistycznego do Spraw Pozyskiwania Funduszy Europejskich (udało się uzyskać dofinansowanie na budowę Nowego Budynku w wysokości 6 mln zł)

2008-2016 Prodziekan Wydziału Humanistycznego

Przewodniczący Komisji Konkursowej w Instytucie Filozofii i Socjologii podczas pierwszej kadencji i członek tejże podczas drugiej

Przewodniczący Komisji egzaminującej doktorantów Wydziału Humanistycznego z filozofii, socjologii, ekonomi i psychologii

Egzaminator z filozofii na Wydziale Pedagogicznym (do chwili obecnej) i na Wydziale Neofilologii

Przewodniczący Zespołu starającego się o grant na dydaktykę dla Instytutu Politologii w konkursie syllabusów (uzyskano 1 milion zł)

Przedstawiciel Wydziału Humanistycznego w Radzie Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dotyczy to także obecnej kadencji 2016-2020

Członek Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego (Komisja do Spraw Etyki), kadencja 2016-2020

 

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH

członek założyciel Polskiego Towarzystwa Etycznego, członek: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning (USA), The Institute of Elemental Ethics (USA)

 

PUBLIKACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Suffering and the Rights of Animals, in: Suffering as Human Experience, Jan Pawlica (ed.), Jagiellonian University – Institute of Philosophy, Cracow 1994, pp. 125-132.

A Man in Dialogue with Himself and Others, in: Freedom in Contemporary Culture. Acts of the Fifth World Congress of Christian Philosophy, Vol. I, The University Press of the Catholic University of Lublin, Lublin 1998, pp. 617-627.

Some Remarks on Holmes Rolston III’s Holistic Ethics, in: Angewandte Ethic, Beiträge, Band VI/2, Österreich, Kirchberg am Wechsel 1998, pp. 159-163.

Values within Relations, in: Analecta Husserliana, Vol. LXVII, The Origins of Life, Kluver Academic Publishers, Dordrecht – Boston – London 2000, pp. 55-63.

Environmental Holistic Ethics: Leopold and Callicot, in: Beiträge der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft, Band IX (2), Österreich, Kirchberg am Wechsel 2001, pp. 202-207.

Nature as the Source of Life, in: Analecta Husserliana, Vol. LXXIV, Book I, Life. Energies, Forces and the Shaping of Life: Vital, Existential, Creative, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht – Boston – London 2002, pp. 329-336.

– Environment and Values. Holmes Rolston III’s Environmental Philosophy, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków 2003, pp. 169.

Facts and Values in Holistic Philosophy, in: Erfahrung und Analyse, Beiträge, Österreich, Kirchberg am Wechsel 2004, pp. 295-296.

The Metaphysical Foundations of Environmental Philosophy, in: Analecta Husserliana LXXIX, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Boston London 2004, pp. 739-744.

The ‘Is-Ought Question’ Once More Reconsidered, in: Analecta Husserliana LXXXIII, Kluwer     Academic Publisher. Printed in the Netherlands 2004, pp. 203-213.

Men in Front of Animals, in: Analecta Husserliana XCI, Springer. Printed in the Netherlands 2006, pp. 151-165.

Peter Singer’s Utilitarianism versus Tom Regan’s Rights View. A Comparative Study, in: Kulturen: Streit-Analyse-Dialog, Beiträge, Österreich, Kirchberg am Wechsel 2006, pp. 266-268.

Nature and Men. The Common Destiny, in: Analecta Husserliana XCIII, Springer 2007, pp. 99-107.

The Anthropocentric versus Biocentric Outlook on Nature, in:; Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Memory in the Ontopoiesis of Life Book 1. Volume CI, Springer Netherlands 2009, Tymieniecka, A-T. (Ed), pp. 63-72; w przypadku tego tomu dostępna jest również jego wersja online: http://www.springer.com/philosophy/phenomenology/book/978-90-481-2317-9

Man’s Destiny in Tischner’s Philosophy of Drama, in: Analecta Husserliana.“Destiny, the Inward Quest, Temporality and Life“, Volume CIX, ed. Anna-Teresa Tymieniecka, Springer 2011, pp. 235-242.

The Concept of Dialogue in Contemporary Humanistic Education, in: The Future of Education, Simonelli Editore. University Press, Florence 2012, pp. 353-356.

Nature’s Value and Nature’s Future, in: Analecta Husserliana, Volume CXIII, ed. Anna-Teresa Tymieniecka, Springer Dordrecht Heidelberg New York London 2013, pp. 173-186.

   – The Meeting of Man with Man, in: Analecta Husserliana, Vol. CXVI, ed. Anna-Teresa Tymieniecka, Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London 2014, pp. 485-492.

– The Naturalistic Axiology of Holmes Rolston III, in: Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, Vol. CXIX, ed. Anna-Teresa Tymieniecka, Patricia Trutty-Coohill, Springer International Publishing, Cham Heidelberg New York London 2016, pp. 291-295, (eBook), ISBN 978-3-319-21792-5

Contemporary Educational Challenge: the Ecological Education, in: Humanities and Social Sciences. Review, Vol. 04, Number 01, 2016, pp. 505-510.