Przejdź do treści

Prof. dr hab. Wojciech Sady

Prof. dr hab. Wojciech Sady

Katedra Logiki i Kognitywistyki

wojciech.sady@gmail.com

sady.up.krakow.pl

SPECJALNOŚĆ: filozofia nauki, historia idei

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Pracuje obecnie nad książką O mechanizmie rewolucji naukowych, w której chce zebrać swoje pomysły z ostatnich 40 lat.
W wolnych chwilach pisze popularną książkę Co wiemy o Jezusie?


KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • Magister fizyki: Metody wyznaczania czasów życia cząstek elementarnych, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski 1977.
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii: Kontekst odkrycia naukowego, Wydział Nauk Społecznych, UAM w Poznaniu 1980.
 • Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii – filozofii nauki: Racjonalna rekonstrukcja odkryć naukowych, Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu 1992.
 • Profesor nauk humanistycznych 2001.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IFiS UP:

 • logika pragmatyczna
 • filozofia analityczna
 • metodologia nauk
 • historia wielkich religii
 • etyczne dylematy rewolucji naukowo-technicznej

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
a)książki:

 • Dzieje religii, filozofii i nauki : od Eriugeny do Mikołaja z Kuzy. Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2014. Ss. 367.
 • Dzieje religii, filozofii i nauki : Pico della Mirandoli do Miguela Serveta. Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2013. Ss. 216.
 • z: Katarzyna Gurczyńska-Sady. Wielcy filozofowie współczesności. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2012. Ss. 256.
 • Dzieje religii, filozofii i nauki : od Talesa z Miletu do Mahometa. Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2010. Ss. 671.
 • Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Seria Humanistyczna. Wrocław, Funna, 2000. Ss. 369.
  Wydanie 2 poprawione i rozszerzone Wyd. UMK, Toruń, 2013. Ss. 470.
 • Fleck o społecznej naturze poznania. Filozofia Polska XX wieku, t. 3. Warszawa, Prószyński i S-ka, 2000. Ss. 157. (W książce znajdą się na s. 95-136 noty encyklopedyczne napisane przez czworo innych autorów).
 • Wittgenstein. Życie i dzieło. Lublin, Daimonion, 1993. Ss. 165.
 • Racjonalna rekonstrukcja odkryć naukowych. RRR t. 29. Lublin, UMCS, 1990, ss. 149.

 

b) wybrane artykuły:

 • Niedookreślenie teorii przez dane empiryczne a rewolucja relatywistyczna w fizyce, Filozofia Nauki nr 1, 2017, 31-48.
  • Co szkodzi akademickiej filozofii w liberalnej Polsce? Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 1, 2014, s. 29-38.
  • Quanta appeared not in Max Planck’s mind, but on paper, Pragmatics and Cognition 21 (3), 2013, 521-529.
  • Ludwik FleckStanford Encyclopedia of Philosophy, first published 19.03.2012.
  • Odkrywanie elektronu a pytanie o naturę badań naukowych, Filozofia Nauki nr 3(75), 2011, s. 71-105.
  • O tym, co decyduje o naukowości badań przyrodniczych, Studia Philosophica Wratislaviensia nr 2, 2011, s. 15-31 Odpowiedź moim rzeczniko-krytykom, Studia Philosophica Wratislaviensia nr 2, 2011, s. 63-74.
  • Kuhn kontra Fleck a Maxwellowska rewolucja w elektrodynamice, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria nr 2, 2010, s. 103-131.
  • Jak zidentyfikować zasady Poincarego i elementy czynne Flecka?, Ruch Filozoficzny nr 1, 2010, s. 17-33.
  • Jak Max Planck, mechanicysta, zdołał wprowadzić kwanty do fizyki?, Filozofia Nauki nr 1, 2010, s. 91-120.
  • Jaką teorię wiedzy sugerują uwagi Wittgensteina O pewności? / Was für eine Wissenstheorie legen Wittgensteins Bemerkungen Über Gewißheit? w: Ludwig Wittgenstein „przydzielony do Krakowa”/”Krakau zugeteilt”, Józef Bremer, Josef Rothhaupt (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, 341-354, 355-369.
  • Dlaczego Rozmowy i dowodzenia matematyczne Galileusza są naukowe, a Świat Kartezjusza nie? w: Pogranicza nauki. Protonauka – paranauka – pseudonauka, Józef Zon (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 87-100.
  • Ludwig Wittgenstein o myśli i o świecie, Studia Philosophica Wratislaviensia nr 2, 2009, 7-16. The Early Wittgenstein on Thought and World. Studia Philosophica Wratislaviensia. Supplementary Volume, English Edition, 2012, s. 71-79.
  • Czy uczeni aleksandryjscy byli naukowcami? Zagadnienia Naukownawstwa nr 2, 2007, s. 293-302.
  • The Discovery of the Law of Gravitation from the Logical Point of View, Logic and Logical Philosophyvol. 14: Patterns of Scientific Reasoning, 2005, s. 25-35.
  • Dlaczego odkrycie promieni X przez Roentgena było naukowe? Przegląd Filozoficzny – Nowa Serianr 3, 2004, s. 7-20.
  • Obiektywna sytuacja generująca model atomu Bohra, w: Odkrycie naukowe i inne zagadnienia współczesnej filozofii nauki. Pamięci Elżbiety Pietruskiej-Madej i Jana Żytkowa, Władysław Krajewski, Witold Strawiński (red.), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2003, s. 105-118.
  • Ludwik Fleck – Thought Collectives and Thought Styles, w: Polish Philosophy of Science and Nature in the 20th Century, W. Krajewski (wyd.), Rodopi, New York 2001, s. 197-205.
  • O źródłach niewspółmierności dwóch głównych programów filozofii nauki XX wieku, Filozofia Nauki, nr 2, 2001, s. 89-99.
  • Dlaczego kreacjonizm ‘naukowy’ nie jest naukowy i dlaczego nie prowadzi do teizmu? Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria nr 1, 2001, s. 213-228.
  • O szklanej muchołapce, w której uwięził nas Sokrates, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria nr 3, 1998, s. 201-204.
  • Pojęcie prawdy w naukach przyrodniczych, Znak nr 9, 1996, s. 21-33.
  • Cztery wielkie nurty metodologii nauki XX wieku, Filozofia Nauki nr 2, 1996, s. 79-94.
  • D. R. Spears, W. Sady, D. Tucker, L. D. Kispert, EPR-Spin Probe Studies of Model Polymers: Separation of Covalent Cross-Linking Effects From Hydrogen Bonding Effects in Swelled Argonne Premium Coal Samples, Energy and Fuels 7, 1993, s. 1001-1005.
  • D. R. Spears, W. Sady, L. D. Kispert, Low Temperature Swelling of Argonne Premium Coal Samples: 2.Micropore Wall Chemistry During Swelling, Fuels 72, 1993, s. 1225-1229.
  • Naukowcy: rewolucjoniści czy konserwatyści? Studia Filozoficzne nr 4, 1986, s. 51-66.
  • Co to znaczy, że coś istnieje? Studia Filozoficzne nr 11-12, 1982, s. 3-20. Przedruk w: J. J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami, Wyd. Petit, Warszawa 1996, t. 1, s. 78-93.
  • O mechanizmie rewolucji naukowych, Studia Filozoficzne nr 4, 1981, s. 3-16.
  • Procedury badawcze w naukach empirycznych, Studia Filozoficzne nr 5, 1980, s. 117-131.

c)przekłady:

 • Jiddu Krishnamurti, Wolność absolutna. Wybór mów i pism, Ravi, Łódź 2006.
 • Michael Dummett, Logiczna podstawa metafizyki, przełożył Wojciech Sady, przekład przejrzał Roman Murawski, wstępem opatrzył Adam Grobler, Biblioteka Współczesnych Filozofów, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.
 • Imre Lakatos, Pisma z filozofii nauk empirycznych, wybrał, przełożył i wstępem poprzedził Wojciech Sady, przekład przejrzał Władysław Krajewski, Biblioteka Współczesnych Filozofów, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995. (Od tłumacza, s. IX-XXVII.)
 • Bertrand Russell, Problemy filozofii, przełożył i posłowiem opatrzył Wojciech Sady, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995; 2 wyd. Wyd. Nauk. PWN 2003. (“Miejsce Problemów filozofii w twórczości Bertranda Russella’, s. 182-188.)
 • Ludwig Wittgenstein, Uwagi o religii i etyce, tłumaczenie Małgorzata Kawecka, Wojciech Sady, Wiesław Walentukiewicz, wprowadzenie Wojciech Sady, Znak, Kraków 1995. (Wprowadzenie, s. 7-57.)
 • Jiddu Krishnamurti, Jedyna rewolucja, Zysk i S-ka, Poznań 1995.

INNE ZAINTERESOWANIA I PASJE POZANAUKOWE: wędrówki po górach, muzyka