Instytut Filozofii i Socjologii | Sajdek | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Dr hab. prof UP Paweł Sajdek

Dr hab. prof UP Paweł Sajdek

Katedra Historii Filozofii

sajdek@gmail.com

SPECJALNOŚĆ:sanskryt, filozofia indyjska, filozofia chińska, buddyzm, filozofia żydowska i arabska, filozofia starożytna i średniowieczna.

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:
W latach 1975 – 1978 studiowałem filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1978 r. rozpocząłem studia w zakresie indologii w Instytucie Filologii Orientalnej UJ. W latach 1980-1981 byłem stypendystą rządu Indii w New Delhi. Pracę magisterską pt. Kenopaniṣad na tle innych Upaniszad klasycznych obroniłem w 1988 r. Pracę doktorską pt. O sposobach bytowania w „Brahmasiddhi” Maṇḍanamiśry w 1999 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1989-2014 pracowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykładałem tam filozofię indyjską, buddyzm, filozofię chińską, filozofię żydowską, filozofię starożytną i średniowieczną. Prowadziłem też przez wiele lat zajęcia z sanskrytu oraz translatorium łacińskich tekstów filozoficznych dla studentów zagranicznych w języku angielskim. Książkę habilitacyjną pt. Spór o Słowo poświęciłem apologetycznemu traktatowi Maṇḍany Miśry Sphoṭasiddhi, w którym autor obala argumentację Kumārili Bhaṭṭy, autora monumentalnego dzieła z dziedziny mīmāṁsy, atakującego w rozdziale Sphoṭavāda teorię sphoṭy Bhartṛhariego. W 2012 r. otrzymałem na KUL-u tytuł doktora habilitowanego. Od 2014 r. jestem profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Pedagogicznym.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

sanskryt, filozofia indyjska, filozofia chińska, buddyzm, filozofia żydowska i arabska, filozofia starożytna i średniowieczna.

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE:

Przekłady z sanskrytu:

Poznanie zaprzeczające, Śankara Brahmasutrabhasya 2.2.29, przekład z sanskrytu [w:]Filozofia Wschodu – teksty, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2002, s. 161-162.

Tysiąc pouczeń, Śankara Upadeśasahasri, Gadyabandha 2, przekład z sanskrytu [w:]Filozofia Wschodu – teksty, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2002, s. 163-177.

Jedność nie jest przenośnią, Mandana Miśra Brahmasiddhi, Brahmakanda 6-8, przekład z sanskrytu [w:] Filozofia Wschodu – teksty, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2002, s. 185-189.

Nieorzekalność bytu świata i umiejscowienie niewiedzy, Mandana Miśra Brahmasiddhi, Brahmakanda 8-10, przekład z sanskrytu [w:] Filozofia Wschodu – teksty, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2002, s. 190-192.


Przekłady książek z języka angielskiego:

Historia rozłamu Kościoła Wschodniego i Zachodniego, Henry Chadwick, (przekład), WAM, Kraków 2009.

Historia filozofii żydowskiej, wyd. Daniel H. Frank i Oliver Leaman, Routledge London i New York 2003 (przekład), 2009.

Cienie Szeolu – Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej, Philip S. Johnston, (przekład), WAM, Kraków 2010.

Żydowski mistycyzm a magia, Maureen Bloom, (przekład), WAM, Kraków 2011.

 

Ważniejsze artykuły:

Mandanamiśra’s Conception of Bliss, [w:] Cracow Indological Studies vol. I, Cracow 1993, pp. 227-233.

Prawda i fałsz u Mandanamiśry – [w:] Zrozumieć Wschód, s. 89-94, Kraków 1997.

Wedanta, w: Filozofia Wschodu pod red. Beaty Szymańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2001, s. 115-152.

Avidyā in Maṇḍanamiśra and Śaṅkara, [w:] Cracow “Indological Studies” t. 4/5, Jagiellonian University, Cracow 2004, s. 479-489.

Davar, Logos, Śabda – Słowo, z którego wszystko powstało, [w:] „Benares a Jerozolima”, red. K.J. Pawłowski, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007, s. 145-161.

Władza króla w starożytnych Indiach, [w:] „Przyszłość cywilizacji Zachodu – Polityka a religia”, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin 2007, s. 321-335.

Advaitavedānta – pogląd Maṇḍany, [w:] „Roczniki Filozoficzne”, t. LVI, nr 2, 2008, „Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv”, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s. 233-254.

Świat jako ewolut słowa w myśli gramatyków indyjskich, [w:] „Ewolucjonizm a kreacjonizm”, Przyszłość Cywilizacji Zachodu, Lublin 2008, s. 235-248.

Sprawiedliwość w Bhagawadgicie, [w:] „Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość”, Przyszłość Cywilizacji Zachodu, Lublin 2009, s. 149-159.

Czy hinduizm jest religią pokoju?, [w:] „Terroryzm – dawniej i dziś”, Przyszłość Cywilizacji Zachodu, Lublin 2010, s. 115-125.

Rytuał u Xunzi, [w:] Estetyka i Krytyka Nr 22 „Rozumienie wartości w kulturach Wschodu. Szkice”, Kraków 2011, s. 127-133.

Doświadczenie poznania unicestwiającego w myśli adwajtystycznej, „Argument: Biannual Philosophical Journal”, t. 2, nr 2 (2012), s. 309-316.

Problem przemocy w myśli indyjskiej, [w:] „Przemoc jako przedmiot badań i rozważań”, red. Wiesława Sajdek i Jan T. Mróz, Lublin 2013, s. 133-143.

Pozycje książkowe:

Spór o Słowo – obrona Maṇḍany Miśry teorii sphoṭy, Lublin 2011.

GRANTY BADAWCZE:

Kierownictwo grantu ministerialnego: „Teoria znaczenia w Sphotasiddhi Mandany Miśry na tle myśli filozoficznej gramatyków indyjskich” (88712 nr rej. N N104 366239).


INNE ZAINTERESOWANIA I PASJE POZANAUKOWE
:

Kolekcjonuję stare wydania (do lat siedemdziesiątych) serii brytyjskiej Teach Yourself. Interesują mnie ikony i duchowość bizantyjska. Wolny czas spędzam na poznawaniu rzadko nauczanych w Polsce języków obcych.

Ważna informacja!

Aktualności

  • Zmarł Profesor Wojciech Dadak

    Żadne słowa nie są w stanie wypowiedzieć jak wielkim żalem okryła nas wiadomość o nagłej śmierci wspaniałego prawnika, dobrego kolegi i znakomitego dydaktyka.
  • Nowy przekład pism neoplatonika Proklosa

    Pragniemy poinformować, iż dr Andrzej Serafin, organizator corocznego Letniego Seminarium Platońskiego w Lanckoronie, opublikował właśnie przekład pism neoplatonika Proklosa wraz z komentarzem.