Przejdź do treści

Dr Andrzej Serafin

SPECJALNOŚĆ
metafizyka, Platon, Heidegger

ROZPRAWA DOKTORSKA
Pojęcie prawdy w Heideggerowskiej interpretacji Arystotelesa (2016)

ZAJĘCIA PROWADZONE NA UP
Podstawowe filozoficzne pojęcia grecki, Podstawowe filozoficzne pojęcia łaciny, Etyka i religia, Translatorium, Seminarium: Filozofia Platona

STAŻE I WYJAZDY ZAGRANICZNE
2013 Collegium Phaenomenologicum, Città di Castello, Włochy
2015 Heidegger-Archiv, Meßkirch. Niemcy
2018 Collegium Phaenomenologicum, Città di Castello, Włochy

ZORGANIZOWANE KONFERENCJE
Letnia szkoła platonizmu, Lanckorona (reportaż radiowy)
1–9.07.2017, 16–21.09.2018, 23-30.09.2019, 27.08-2.09.2020, 5-11.07.2021
Konferencje z cyklu “Psychoanaliza-Psychoterapia”
(we współpracy z Krakowskim Kołem Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej)
16-17.03.2018 (panel Źródła, funkcja i polityka cierpienia dzisiaj; rozmowa z K. Lupą)
22-23.03.2019 (panel Funkcja i pole mowy i mówienia J. Lacana)
20-21.03.2021 (panel Jedność i podział psyche u Lou Andreas-Salomé)
Konferencja Marcin Luter i filozofia, 09.2017, Kraków
Konferencja Heidegger w Polsce, Jabłonna, 27–29.09.2018 (we współpracy z IFIS PAN)

PUBLIKACJE

 1. Heidegger i fenomenologia niewidzialnego (2021, w przygotowaniu) – monografia
 2. Posłowie do: G. Scholem, Zbawienie przez grzech (2021, w przygotowaniu)
 3. Odkupienie w myśli Jacoba Taubesa, Teologia Polityczna co tydzień 261 (2021)
 4. Uwięziony w Eleusis. O Wiesławie Juszczaku, Teologia Polityczna co tydzień 260 (2021)
 5. Rilke jako filozof, Teologia Polityczna co tydzień 244 (2020)
 6. Wprowadzenie do “Miłości Marii Magdaleny” Rilkego, Kronos 1 (52)/2020
 7. Heidegger on Plato’s Originary Good: A Phenomenological Reconstruction, Kronos Philosophical Journal Vol. VIII (2019)
 8. Problem Heideggera, Teologia Polityczna co tydzień 182 (2019)
 9. Przedmowa do: Paul MacDonald, Psyche. Historia pojęcia, Warszawa 2019
 10. Platon, redakcja artykułu w encyklopedii internetowej Wikipedia (2019) – najdłuższy artykuł w polskiej Wikipedii, opracowany podczas letniej szkoły platonizmu w Lanckoronie
  https://wikimedia.pl/blog/2019/11/02/wikiplatonizm/
 11. O epifanii Dionizosa w Βάκχαι Eurypidesa, w: Cezary Wodziński in memoriam, red. W. Szydłowska, Warszawa 2018
 12. Zbawienie przez trans (recenzja z: P. Augustyniak, Trans. Filozofia Cezarego Wodzińskiego), Znak nr 760 (wrzesień 2018)
 13. Zapomniany mistyk nadwiślański. O chrześcijańskim platonizmie Krzysztofa Maurina, w: Księga jubileuszowa na osiemdziesiąte urodziny Profesora Karola Tarnowskiego, red. W. Zalewski, K. Mech, Kraków 2018
 14. Eleusis dziś (Inne światy są tu). Rozmowa z Carlem Ruckiem, Przekrój nr 3 (3562)/2018
 15. Hermeneutyka hermetyzmu: komentarz do “Księgi dwudziestu czterech filozofów”, Pressje nr 51-52 (2018)
 16. Niczego, co poważne, nikt poważny nie powie poważnie (o “Uczcie” Platona), druk ulotny, Nowy Teatr, Warszawa 2018
 17. Jak nauczać platonizmu? Sprawozdanie z Letniej Szkoły “Akademia Platońska” w Lanckoronie, Argument: Biannual Philosophical Journal, nr 2/2018
 18. Metamorfozy pojęcia cnoty w Akademii, Edukacja Etyczna T. 14 / 2017
 19. Heidegger’s Patricide, Kronos Philosophical Journal Vol. VI (2017)
 20. Posłowie do: Giorgio Agamben, Idea prozy, Warszawa 2017
 21. Marcin Luter: anatomia profetyzmu, Herito nr 28/2017
 22. Życie prywatne fotonu. Recenzja filmu Normana Leto, Kultura Liberalna nr 458/2017
 23. Apocalypse of a Polish Soul. On Krzysztof Michalski’s Heideggerianism, w: Heidegger in Russia and Eastern Europe, red. Jeff Love, London 2017
 24. Kłopot z wiecznością (recenzja z: P. Augustyniak, Aporetyczna nieśmiertelność. Esej o Fedonie, śmierci i nowoczesnym podmiocie), Znak nr 742 (marzec 2017)
 25. Przedmowa, w: Paul MacDonald, Psyche. Historia pojęcia, Warszawa 2017
 26. Krzysztof Michalski Bibliography (wraz z P. Kubasiakiem), Wien 2017
 27. Heidegger’s Phenomenology of the Invisible, Argument Biannual Philosophical Journal, Vol. 6, No. 2, 2016
 28. Heidegger o istocie i pojęciu logosu (Arystoteles, Retoryka A 1-3), w: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna, red. C. Mielczarski, Warszawa 2016
 29. Przedmowa, w: Jacob Taubes, Zachodnia Eschatologia, Warszawa 2016
 30. Posłowie, w: Rainer Maria Rilke, Cézanne, Warszawa 2015
 31. Heidegger on Nature, w: Kronos Philosophical Journal vol. IV / 2015
 32. A Reception History of the Black Notebooks, Gatherings: The Heidegger Circle Annual, 5, 2015
 33. Post tenebras lux. O mesjanizmie Heideggera, w: Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic), red. A. Janek, A. Regiewicz, A. Żywiołek, Częstochowa 2015
 34. Teologia polityczna Oskara Goldberga, Kronos 1 (32) / 2015
 35. Teologiczne korzenie filozofii Heideggera, w: Kierunki Badawcze w Filozofii IX, red. G. Matusiak, K. Kleczkowska, Kraków 2015
 36. Czy należy powstrzymywać koniec? O teologii politycznej Carla Schmitta. Dyskusja z udziałem Grzegorza Jankowicza, Arkadiusza Górnisiewicza i Andrzeja Serafina, Przegląd Polityczny nr 129 / 2015
 37. Autodestructio metaphysicae. Heideggerowska wykładnia Metafizyki Θ 10, w: Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej, red. C. Mielczarski, Warszawa 2015
 38. Chorologia Platonica. O samoprzezwyciężeniu metafizyki w Uczcie Platona, w: Kolokwia Platońskie. Symposion, red. Artur Pacewicz, Wrocław 2015
 39. Kręgi przekładu. Rozmowa z Jerzym Pomianowskim, Kultura Liberalna nr 359/2015 (rosyjski przekład w Nowaja Polsza nr 1/2016)
 40. Apocalypse and Truth. Heidegger’s Aristotle, w: Kronos Philosophical Journal vol. III / 2014
 41. Debata filozofów: Po końcu czasu. Dyskusja z udziałem Marka Bieńczyka, Piotra Nowaka, Jana Maria Rokity i Andrzeja Serafina, Odra nr 9 / 2014
 42. Heidegger poganin, w: Oblicza współczesności, red. E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk, Olsztyn 2014
 43. O najchytrzejszym z podstępów. Glossa do filmu Hannah Arendt Margarethe von Trotty, Kultura Liberalna 267 / 2014
 44. Imago Moniki Misztal. Traktat o podziałach świat(ł)a, Kultura Liberalna 253 / 2014
 45. Thrasymachus redivivus? Dyskusja z udziałem Piotra Nowaka, Pawła Kłoczowskiego, Bronisława Łagowskiego, Jana Rokity, Kronos 2 (25)/2013
 46. Nieznośna rzeczywistość. Dialektyka „Kongresu” Ari Folmana, Kultura Liberalna nr 246/2013
 47. Hieros Gamos. Komentarz do listów Jakuba Taubesa, Przegląd Polityczny nr 119 / 2013
 48. Luther redivivus. O młodym Heideggerze jako nowym Lutrze, Kronos 4 (23)/2012
 49. Słowa w lustrze. Rozmowa Andrzeja Serafina z Ireneuszem Kanią, Tygodnik Powszechny nr 38 (3297), 16 września 2012, dod. Książki w Tygodniku 7-8/2012
 50. Sloterdijk–Habermas. Bibliografia kontrowersji, Kronos 3 (22)/2012
 51. Nowosielski anielski, Odra 2012, nr 5
 52. Cohen-Rosenzweig-Heidegger. O zmianie frontu w Davos, Estetyka i Krytyka 3 (26) /2012
 53. Ostatnie słowo Platona, Kronos 2 (21)/2012
 54. Stać się Alkibiadesem i umrzeć. Komentarz do Uczty Platona, w: Platon, Uczta, Warszawa 2012
 55. Facta est. Jak Nietzsche stał się filozofem, Kronos 4 (15) / 2010
 56. Spinoza i poszukiwanie pewności, Logos i Ethos 2 / 2009
 57. Krótki kurs historii campu, w: Zjawisko campu we współczesnej kulturze, Kraków 2008

PRZEKŁADY

 1. Friedrich Nietzsche, Filozofia przedplatońska, Warszawa 2021 (w przygotowaniu)
 2. Hannah Arendt, Pojęcie miłości u Augustyna, Warszawa 2021 (w przygotowaniu)
 3. Lou Andreas-Salomé, Erotyka. Pisma psychoanalityczne, Warszawa 2020
 4. Martin Heiegger, Seminarium na temat “Dysputy o człowieku” Lutra, Kronos 3 (54)/2020
 5. Reiner Schürmann, Wizyta u Heideggera, Kronos 3 (54)/2020
 6. Leszek Kołakowski, Człowiek, który stworzył nowoczesność, Kronos 3 (54)/2020
 7. Rainer Maria Rilke, Uwagi o “Narodzinach tragedii” Nietzschego, Kronos 1 (52)/2020
 8. Rainer Maria Rilke, O Bogu. Dwa listy, Kronos 1 (52)/2020
 9. D.H. Lawrence, O religijności, Kronos 1 (52)/2020
 10. W.H. Auden, D.H. Lawrence, Kronos 1 (52)/2020
 11. Rainer Maria Rilke, List do Ottona Picka, Kronos 1 (52)/2020
 12. Rainer Maria Rilke, Listy do Witolda Hulewicza, Kronos 1 (52)/2020
 13. Euklides, Tzetzes, Galen, Symonides, Palladas, Archias i Antyfon, w: W. H. Auden (red.), Antologia Grecka, Warszawa 2020
 14. Valéry, Gide, Zweig, Kassner: Wspomnienia o Rilkem, Teologia Polityczna co tydzień 244 (2020)
 15. Georg Simmel, Człowiek i jego wola, Kronos 1 (48)/2019
 16. Georg Simmel, Metafizyka woli, Kronos 1 (48)/2019
 17. Georg Simmel, Pesymizm, Kronos 1 (48)/2019
 18. György Lukács, Georg Simmel, Kronos 1 (48)/2019
 19. Rainer Maria Rilke, Listy do Merliny i jej syna Balthusa, Warszawa 2018
 20. Gottfried Benn, Powitanie Marinettiego, Kronos 4 (47)/2018
 21. Johann Wolfgang Goethe, Natura, Kronos nr 1 (44)/2018
 22. Johann Wolfgang Goethe, O „Poetyce” Aristoteles, Kronos nr 1 (44)/2018
 23. Johann Wolfgang Goethe, Platon jako współuczestnik chrześcijańskiego objawienia, Kronos nr 1 (44)/2018
 24. Johann Wolfgang Goethe, Fragment spinozjański, Kronos nr 1 (44)/2018
 25. Johann Wolfgang Goethe, Epoki ducha, Kronos nr 1 (44)/2018
 26. Johann Wolfgang Goethe, Biegunowość, Kronos nr 1 (44)/2018
 27. Johann Wolfgang Goethe, Naoczna władza sądzenia, Kronos nr 1 (44)/2018
 28. Johann Wolfgang Goethe, Rady dla młodych poetów, Kronos nr 1 (44)/2018
 29. Johann Wolfgang Goethe, Dalsze rady dla młodych poetów, Kronos nr 1 (44)/2018
 30. Hans-Georg Gadamer, Goethe i filozofia, Kronos 1 (44)/2018
 31. T.S. Eliot, Goethe jako mędrzec, Kronos 1 (44)/2018
 32. Friedrich Hölderlin, Uwagi o Antygonie, Kronos 1 (44)/2018
 33. Friedrich Hölderlin, Uwagi o Edypie, Kronos 1 (44)/2018
 34. Friedrich Hölderlin, Znaczenie tragedii, Kronos nr 1 (44)/2018
 35. Friedrich Hölderlin, Perspektywa, z której winniśmy postrzegać starożytność, Kronos nr 1 (44)/2018
 36. Hans-Georg Gadamer, Hölderlin i starożytność, Kronos 1 (44)/2018
 37. Giorgio Agamben, Filozoficzna przechadzka Walsera, Kronos 1 (44)/2018
 38. Friedrich Hölderlin, O listach Jacobiego na temat nauki Spinozy, Kronos 1 (44)/2018
 39. Anonim [Ps.-Hermes], Księga dwudziestu czterech filozofów, Pressje 51-52/2018
 40. Martin Buber, O Jakubie Boehmem, Pressje 51-52/2018
 41. Erazm z Rotterdamu, Adagia II.1.1, w: Roberto Calasso, Ślad wydawcy, Gdańsk 2018
 42. Hannah Arendt, Augustyn i protestantyzm, Kronos nr 3 (42)/2017
 43. Elisabeth M. Kraus, Metafizyka doświadczenia A. N. Whiteheada, Kronos 1 (40)/2017
 44. Allan Bloom, Upadek Uniwersytetu Kronos 4 (39)/2016
 45. Ernst H. Kantorowicz, Jak funkcjonowały przedhitlerowskie uniwersytety niemieckie, Kronos 3 (38)/2016
 46. Leszek Kołakowski, O uchodźstwie, filozofii i balansowaniu na skraju otchłani, Kronos 3 (38)/2016
 47. Mikołaj z Kuzy, O możnobycie, Kronos 2 (37)/2016
 48. Mikołaj z Kuzy, O widzeniu Boga. Przedmowa, Kronos 2 (37)/2016
 49. Martin Buber, Z dziejów problemu indywiduacji. Mikołaj z Kuzy i Jakub Böhme, Kronos 2 (37)/2016
 50. Hans‐Georg Gadamer, Mikołaj z Kuzy i współczesność, Kronos 2 (37)/2016
 51. Harold Bloom, Cervantes i Shakespeare, Kronos 2 (37)/2016
  W. H. Auden, recenzja z: E. Jones, The Life and Work of Sigmund Freud., Kronos 2 (37)/2016
 52. Jacob Taubes, Eschatologia Zachodu, Warszawa 2016
 53. Carl Schmitt, Legalność i prawomocność. Posłowie z 1958 roku, Kronos 1 (36)/2016
 54. Martin Buber, Władimir Iljicz Lenin, w: Historia filozofii politycznej. Część druga, red. P. Nowak, Warszawa 2016
 55. Stanley Rosen, Alexandre Kojève, w: Historia filozofii politycznej. Część druga, red. P. Nowak, Warszawa 2016
 56. Allan Bloom, John Rawls, w: Historia filozofii politycznej. Część druga, red. P. Nowak, Warszawa 2016
 57. Heinrich Meier, Carl Schmitt, w: Historia filozofii politycznej. Część druga, red. P. Nowak, Warszawa 2016
 58. Harry V. Jaffa, William Shakespeare, w: Historia filozofii politycznej. Część druga, red. P. Nowak, Warszawa 2016
 59. Thomas R. Flynn, Jean-Paul Sartre, w: Historia filozofii politycznej. Część druga, red. P. Nowak, Warszawa 2016
 60. H.-G. Gadamer, Religia i religijność Sokratesa, w: Platon, Eutyfron, red. P. Nowak, Warszawa 2015
 61. Rainer Maria Rilke, Listy o Cézannie, w: Rainer Maria Rilke, Cézanne, Warszawa 2015
 62. Paul Cézanne, Być światłoczułą płytą, w: Rainer Maria Rilke, Cézanne, Warszawa 2015
 63. Martin Heidegger, Cézanne, w: Rainer Maria Rilke, Cézanne, Warszawa 2015
 64. Hugo von Hofmannsthal, Barwy, w: Rainer Maria Rilke, Cézanne, Warszawa 2015
 65. Jean-Luc Nancy, Heidegger i my, Odra 5 / 2015
 66. Alfred Denker, Uwagi o notatnikach Heideggera, Odra 5 / 2015
 67. Oskar Goldberg, Bogowie Greków, Kronos 1 / 2015
 68. Oskar Goldberg, Tragedia grecka, Kronos 1 / 2015
 69. Oskar Goldberg, Religia niegdyś i dziś, Kronos 1 / 2015
 70. Oskar Goldberg, Biologia przyszłości, Kronos 1 / 2015
 71. Oskar Goldberg, O liczbach w Biblii, Kronos 1 / 2015
 72. Oskar Goldberg, Rzeczywistość Hebrajczyków, Kronos 1 / 2015
 73. Oskar Goldberg, Problem niewszechmocy Boga i Amalek, Kronos 1 / 2015
 74. Erich Unger, Mit i rzeczywistość, Kronos 1 / 2015
 75. Adolf Caspary, Człowiek jako twórczy pierwiastek w historii, Kronos 1 / 2015
 76. Jacob Taubes, Zwrot ku mitowi, Kronos 1 / 2015
 77. Jacob Taubes, Tamara Fuchs, Korespondencja, Kronos 1 / 2015
 78. W. Blake, I heard an Angel; R. Graves, The Cool Web; W. Whitman, I think I could turn and live with the animals; G. K. Chesterton, The Sword of Surprise; Ch. Williams, Bors to Elayne; A. E. Housman, If truth in hearts that perish; J. Wilmot, The Disabled Debauchee; w: W. H. Auden, Wykłady o Shakespearze, Warszawa 2015
 79. Carl Schmitt, Alexandre Kojève, Korespondencja, Kronos 4 (31) / 2014
 80. Alexandre Kojève, Kolonializm z perspektywy europejskiej, Kronos 4 (31) / 2014
 81. Jacob Taubes, Hegel, Kronos 4 (31) / 2014
 82. G. W. F. Hegel, O trzecim tomie dzieł Jacobiego, Kronos 4 (31) / 2014
 83. Joachim z Fiore, O siedmiu pieczęciach, Kronos nr 2 (29) / 2014
 84. Jacob Taubes, Gershom Scholem, Carl Schmitt, Listy, Przegląd Polityczny nr 119/2014
 85. Jacob Taubes, Swedenborg, Kronos 1 (24)/2013
 86. Jacob Taubes, Kafka, Kronos 1 (24)/2013
 87. Jacob Taubes, Miłość, władza i sprawiedliwość, Kronos 1 (24)/2013
 88. Jacob Taubes, Od upadku do upadku. Teoriopoznawcza refleksja nad historią grzechu pierworodnego, Kronos 1 (24)/2013
 89. Jacob Taubes, List do Oskara Goldberga, Kronos 1 (24)/2013
 90. Jacob Taubes, Kabała, Kronos 1 (24)/2013
 91. Gershom Scholem, Otwarte wyznanie na temat rzeczywistych intencji mojego studium kabały, Kronos 1 (24)/2013
 92. Gershom Scholem, Dziewięćdziesiąt pięć tez o judaizmie i syjonizmie, Kronos 1 (24)/2013
 93. Gershom Scholem, Początki kabały chrześcijańskiej, Kronos 1 (24)/2013
 94. Gershom Scholem, Kabała chrześcijańska, Kronos 1 (24)/2013
 95. Martin Buber, Renesans żydowski, Kronos 1 (24)/2013
 96. Martin Buber, Odnowa judaizmu, Kronos 1 (24)/2013
 97. Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 98. Jacob Taubes, Lewiatan jako śmiertelny bóg. O aktualności Tomasza Hobbesa, w: Jacob
 99. psychoanalitycznej, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 100. Jacob Taubes, Psychoanaliza i filozofia. Przyczynek do filozoficznej interpretacji metody
 101. Jacob Taubes, Powstanie żydowskiego narodu pariasów, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 102. Jacob Taubes, Intelektualiści i uniwersytet, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 103. Jacob Taubes, Kultura i ideologia, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 104. Jacob Taubes, Ku ontologicznej interpretacji teologii, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 105. Jacob Taubes, O naturze metody teologicznej. Uwagi na temat zasad teologii Tillicha, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 106. Jacob Taubes, Teodycea i teologia. Filozoficzna analiza teologii dialektycznej Karla Bartha, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 107. Jacob Taubes, Odczarowanie teologii. Przyczynek do portretu Overbecka, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 108. Jacob Taubes, Od przysłówka „nic” do rzeczownika „Nic”. Przyczynek do Heideggerowskiego pytania o „nic”, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 109. Jacob Taubes, Uwagi o surrealizmie, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 110. Jacob Taubes, Uzasadnienie brzydoty w tradycji pierwotnego chrześcijaństwa, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 111. Jacob Taubes, Mit dogmatyczny gnozy, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 112. Jacob Taubes, Nachman Krochmal i nowoczesny historycyzm, w: Jacob Taubes, Od Kultu do Kultury, Warszawa 2013
 113. W.H. Auden, Søren Kierkegaard, Kronos 4 (23)/2012
 114. Martin Heidegger, Pojęcie grzechu u Lutra, w: Kronos 4 (23) / 2012
 115. Peter Sloterdijk, Teoria krytyczna umarła, w: Kronos 3 (22) / 2012
 116. Franz Rosenzweig, Zmiana frontów, w: Kronos 2 (21) / 2012
 117. Hans-Georg Gadamer, Ernest L. Fortin, Wspomnienie o Leo Straussie, w: Kronos 2 (21) / 2012
 118. Leo Strauss, Pisma żydowskie Hermanna Cohena, w: Kronos 2 (21) / 2012
 119. Leo Strauss, Jak Alfarabi czytał Prawa Platona, w: Kronos 2 (21) / 2012
 120. Leo Strauss, Twierdzenie Majmonidesa o nauce politycznej, w: Kronos 2 (21) / 2012
 121. Leo Strauss, Jerozolima i Ateny. Kilka wstępnych uwag, w: Kronos 2 (21) / 2012
 122. Platon, Epinomis, w: Kronos 2 (21) / 2012
 123. Walter Benjamin, Sokrates, w: Platon, Uczta, Warszawa 2012
 124. Hans-Georg Gadamer, Platon jako portrecista, w: Platon, Uczta, Warszawa 2012
 125. Ivan Chvatik, Sofizmat nieśmiertelności w Uczcie Platona, w: Platon, Uczta, Warszawa 2012
 126. Anne Carson, Buty. Esej o początku Uczty Platona, w: Platon, Uczta, Warszawa 2012
 127. Jonathan Lear, Eros i niewiedza, w: Platon, Uczta, Warszawa 2012
 128. Platon, Uczta, Warszawa 2012
 129. Philippe Lacoue-Labarthe, Hölderlin i Grecy, Kronos 4 (19) / 2011
 130. Jacques Taminiaux, Nostalgia za Grecją u zarania niemieckiego klasycyzmu, Kronos 4 (19) / 2011
 131. Niccolò Machiavelli, O sprawiedliwości, Kronos 3 (18) / 2011
 132. György Lukács, W poszukiwaniu mieszczanina, Kronos 2 (17) / 2011
 133. György Lukács, Hyperion Hölderlina, Kronos 2 (17) / 2011
 134. Michel Foucault, Gry i zabawy Michela Foucaulta. Michel Foucault w rozmowie z redakcją „Ornicar?”, Kronos 3 (14) / 2010
 135. Karl Löwith, Fiala. Historia pewnej pokusy, Kronos 2 (13) / 2010
 136. Martin Heidegger, Dwa listy do Karla Löwitha, Kronos 2 (13) / 2010
 137. Carl Schmitt, Etyka państwowa i państwo pluralistyczne, Kronos 2 (13) / 2010
 138. Michael Gillespie, Heidegger, w: Leo Strauss, Joseph Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010
 139. Stanley Rosen, Spinoza, w: Leo Strauss, Joseph Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010
 140. Pierre Hassner, Hegel, w: Leo Strauss, Joseph Cropsey, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010
 141. Walter Benjamin, Los i charakter, Kronos 4 (11) / 2009
 142. Orhan Pamuk, Moja turecka biblioteka, Gazeta Wyborcza 2008
 143. Vaclav Havel, Usłyszcie ich krzyk, Gazeta Wyborcza 10.07.2008
 144. Timothy Garton Ash, Obama kontra obawa, Gazeta Wyborcza 09.22.2008
 145. Tony Judt, Tak mało nas nauczył nasz XX wiek, Gazeta Wyborcza 05.24.2008
 146. Timothy Garton Ash, Grass: z Danzig do Gdańska, Gazeta Wyborcza 10.13.2007

PRACE REDAKCYJNE

 1. A. Serafin (red.), Nowoczesność Platona: wykłady lanckorońskie (2021)
 2. A. Serafin, A. Szwed. (red.), Luter i filozofia (2021) – redakcja naukowa (z A. Szwedem)
 3. G. Scholem, Zbawienie przez grzech, Warszawa 2021 – redakcja naukowa i posłowie
 4. K. Maurin, Dzieła zebrane – członkostwo w komitetcie redakcyjnym:
  I tom pt. Odczyty w Castel Gandolfo (2020), II tom (2021), III tom (w przygotowaniu)
 5. W. H. Auden, Antologia grecka (2020) – redakcja naukowa edycji polskiej (wraz z P. Nowakiem), tłumaczenie wybranych tekstów, posłowie
 6. G. Agamben, Idea prozy (2017) – redakcja polskiego wydania i posłowie
 7. P. MacDonald, Psyche: Historia pojęcia (2017) – redakcja polskiego wydania i wstęp
 8. Angielski rocznik Kronos Philosophical Journal (od 2016), https://kronos.org.pl/english/
 9. Kwartalnik Kronos – Metafizyka, kultura, religia (od 2010), https://kronos.org.pl/
 10. Leo Strauss, Joseph Cropsey, Historia filozofii politycznej (2010) – redakcja naukowa polskiej edycji (wraz z P. Nowakiem)

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE, REFERATY, WYKŁADY PUBLICZNE

 1. Heidegger on Plato’s Originary Good, konferencja International Society for Neoplatonic Studies 9-12.06.2021
 2. Filozofia jako psychoanaliza, wykład z okazji Dnia Otwartego UP, 17.03.2021
 3. O “Uczcie” Platona, Lanckorona, 2.09.2020
 4. O Erosie, Studenckie spotkania filozoficzne, Międzygórze, 1.03.2020
 5. Teoria idei Platona, seminarium w Instytucie Myśli Józefa Tischnera, 11.11.2019
 6. Heidegger’s Primordial Aletheia, konferencja Philosophy and the Crisis of Truth, Mancetter, 28-30.06.2019
 7. O dobru. Heideggerowska wykładnia Etyki Nikomachejskiej, referat w IFIS UP, 7.03.2019
 8. Heidegger a dobro, konferencja Heidegger w Polsce, Jabłonna, 29.09.2018
  Aristotle’s Critique of Pure Reason, Collegium Phaenomenologicum, Città di Castello, Włochy, 7.07.2018
 9. O “Apokalipsie” D. H. Lawrence’a, Massolit Books & Cafe, Kraków, 5.06.2018
 10. Platonizm Krzysztofa Maurina, seminarium Układy Otwarte, 20.05.2018
 11. Manuskrypt Krzysztofa Maurina “Gnosis-Neoplatonizm-Kabbała”, seminarium Układy Otwarte, 16.05.2018
 12. O celu i metodzie dialektyki platońskiej, Studenckie spotkania filozoficzne, Szyndzielnia, 14.02.2018
 13. Archiwum Krzysztofa Maurina, seminarium Układy Otwarte, 6.12.2017
 14. Heidegger: źródła i podstawy, Kraków, 25.10.2017
 15. The Secular Fulfillment of Taubes and Heidegger, konferencja Religion and Cultural Shifts: from Axial Age to (Post)Secular Age, Kraków, 14.10.2017
 16. Fizyczne i metafizyczne pojęcie czasu: Arystoteles-Heidegger-Derrida, konferencja Czas i to co inne, Kraków, 24.10.2017
 17. Platonic Psychagogy, konferencja Going up, going down, Kraków, 1-3.06.2017
 18. On the Affinity of Philosophy and Mystery, Eleusis, Grecja, 12.05.2017
 19. Jak nauczać platonizmu?, referat w IFIS UP 22.06.2017
 20. Plato’s Pythagorean Cosmogony, konferencja Mythical Cosmos, Kraków, 16.03.2017
 21. Początki Heideggerowskiej teorii prawdy: rękopis z 2 VI 1922, konferencja Hermeneutyka sensu, Gniezno, 6 maja 2016
 22. Świadomość z perspektywy nauk przyrodniczych, referat na seminarium „Układy Otwarte”, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 24 lutego 2016
 23. Róża i krzyż u Heideggera, referat w Klubie Gnosis, Warszawa, 23 lutego 2016
 24. „Fenomenologia niewidzialnego” Martina Heideggera, referat na konferencji Bóg i mistyka – w kręgu fenomenologii, Kraków, 18 grudnia 2015
 25. Noc Novalisa, referat na konferencji Sentio Novalis, Gardzienice, 20 września 2015
 26. Teologia Heideggera, referat na konferencji Nowe wyzwania współczesnej humanistyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Ciążeń, 27 czerwca 2015
 27. Heidegger o istocie i pojęciu logosu, referat na konferencji Retoryka klasyczna i retoryka współczesna, Uniwersytet Warszawski, 12 czerwca 2015
 28. Chrześcijaństwo Heideggera, referat na konferencji Kierunki Badawcze w Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 15 maja 2015
 29. Nihilizm Heideggera, referat na konferencji Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 23 maja 2015
 30. Czy czarna legenda Heideggera? Postać i myśl filozofa w świetle „Czarnych Zeszytów”, Kraków, 17 grudnia 2014, udział w sympozjum
 31. Apofatyczny mesjanizm „Czarnych zeszytów” Heideggera, Mesjańskie imaginaria Europy, Częstochowa, 11 grudnia 2014
 32. Arystoteles fenomenolog. O Heideggerowskiej interpretacji Eth. Nic. VI, Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych, Kraków, 24 maja 2014
 33. O świeceniu świata. Estetyka Heideggera, Kierunki Badawcze w Filozofii, Kraków, 16 maja 2014
 34. Heideggerowska destrukcja Metafizyki Θ 10, Antyk i współczesność, Warszawa, 29 października 2013
 35. Heidegger–Jaspers. Żywoty równoległe, Trzecia Konferencja Jaspersowska, Kraków, 24 października 2013
 36. Dwie fenomenologie. Husserl kontra Heidegger, Rocznice, Kraków, 20 października 2013
 37. Heidegger poganin, Festiwal Filozofii, Olsztyn, 12 września 2013
 38. Ontologia słowa. Dyskusja poświęcona kabale chrześcijańskiej, Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, 23 sierpnia 2013
 39. Möglichkeit höher als Wirklichkeit: On a Heideggerian Inversion of Aristotle, Collegium Phaenomenologicum, Città di Castello, 7 lipca 2013
 40. Filologia negatywna, Nihilizm i nowoczesność, Warszawa 2011
 41. Democritea. Niedokończony projekt Nietzschego, Nietzsche a tradycja antyczna, Przesieka 2010
 42. Ἐπαγωγή w hermeneutyce Gadamera, Zlot filozoficzny, Kraków 2009

WYSTĄPIENIA TELEWIZYJNE

 1. Najważniejsze pytania filozofii: Czym jest religia? (nagranie 09.2020; emisja 31.10.2020) https://vimeo.com/472925893
 2. Kronos TV (2018-2020): odc. 7: Starożytni, odc. 18 Dziecko, odc. 40: Groby, odc. 59: Dionizos, odc. 67: Chaos https://kronos.org.pl/kronos-program-telewizyjny/

WYSTĄPIENIA RADIOWE

 1. Świat bez pisma. Tajna nauka Platona, 15.06.2019
 2. Sprawiedliwość. Platońska wizja społeczeństwa idealnego, 8.12.2018
 3. W gonitwie za rozkoszą: “Fileb” Platona, 11.05.2019
 4. Wokół „Sofisty” Platona, 6.04.2019
 5. Koło życia i boski szał. Mity u Platona, 24.02.2019
 6. Wolność i tyrania. Platońska krytyka demokracji, 19.01.2018
 7. „Uczta”. Platońska droga do szczęścia i mądrości, 3.11.2018
 8. Obrazy Cézanne’a, czyli witaminy dla Rilkego (z A. Zagajewskim), 20.03.2016
 9. Dialog o miłości cielesnej (o „Uczcie” Platona), 21.06.2012
 10. Radio Kraków (audycja “Duchowe Koło Kultury”): 2017: Luter, 2018: Freud

DZIAŁALNOŚĆ TEATRALNA

 1. Spektakl teatralny na podstawie “Uczty” Platona w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego – dramaturgia i przekład (Nowy Teatr, Warszawa, premiera: 8.02.2018). https://nowyteatr.org/pl/kalendarz/uczta
 2. Spektakl teatralny na podstawie “Exegesis” Philipa K. Dicka w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego – dramaturgia (La MaMa Experimental Theatre Club, 29.06.2020)

AUTOREFERAT
Punktem wyjścia i punktem dojścia moich zainteresowań filozoficznych jest Platon i platonizm. Tradycyjne ujęcie teorii idei jako sedna doktryny Platona nie czyniło wszelako zadość bogactwu jego myśli, jakie znajdywałem w dialogach. Aby bliżej je poznać, nauczyłem się greki i przełożyłem na język polski dwa spośród nich (Ucztę i Epinomis). Problematyczne wydawało mi się przede wszystkim oddzielenie doktryny ontologicznej od psychologii i etyki. Spekulatywne ujmowanie problematyki ontologicznej jest moim zdaniem obce istocie dawnej praktyki filozoficznej. Starając się znaleźć zadowalającą interpretację Platona szedłem początkowo tropem Hadota (filozofia jako transformacja psyche) i Gadamera. Z czasem odkryłem, iż jego kunszt interpretacyjny, który poznałem na seminariach Krzysztofa Michalskiego, jest schedą po Heideggerze. Zawiesiłem więc moje zainteresowanie Platonem, aby skupić się na Heideggerze, u którego znalazłem potwierdzenie moich pierwotnych intuicji na temat natury filozofii, a więc nieustannie obecny wymiar egzystencjalny, będący warunkiem sine qua non wszelkiej teorii, która musi być zakorzeniona w życiu. Kluczową kwestią było dla mnie Heideggerowskie rozumienie źródła i możliwość dostępu do niego. Idąc za radą Heideggera uznałem Arystotelesa za klucz do filozofii antycznej i postanowiłem zrekonstruować Heideggerowską jego wykładnię w oparciu o prace z lat dwudziestych. Za wątek przewodni obrałem centralne pojęcie filozofii Heideggera jak i całej filozofii greckiej, mianowicie pojęcie prawdy, która – jak pokazuje Heidegger – stanowi figurę absolutu zarówno u Arystotelesa, jak i u poprzedzających go filozofów. W tym celu przedsięwziąłem szereg studiów wstępnych, badając teologiczne uwarunkowania interpretacji Heideggera, które doprowadziły mnie do przeświadczenia, iż Heidegger sytuuje się na pozycji, którą można uznać za platońską, pomimo jego sprzeciwu wobec powierzchownie rozumianego platonizmu. Kluczową sprawą okazała się kwestia relacji fizyki do metafizyki. Kwestia ta nie ma jednak sensu, o ile sama nie jest zakorzeniona w egzystencji, czyli – mówiąc językiem tradycyjnym – o ile ontologia nie jest zakorzeniona w psychologii. Podsumowując, w mojej dysertacji doktorskiej odkryłem istotowy splot trzech pozornie oddzielonych dyscyplin: teologii, psychologii i fizyki. Ich fenomenologiczna analiza pozwoliła mi powrócić do pierwotnego przedmiotu moich zainteresowań, mianowicie do Platona i platonizmu. Obecnie zajmuje mnie więc przede wszystkim problem relacji między duszą, naturą i absolutem u Platona oraz przemiana duszy jako konieczny warunek uprawiania filozofii i jej sens. (2016)

Od 2010 roku jestem członkiem redakcji kwartalnika Kronos (https://kronos.org.pl/).
Od 2016 redaguję angielski rocznik Kronos Philosophical Journal (https://kronos.org.pl/english/).
Od 2016 roku jestem pracownikiem IFIS UP.