Przejdź do treści

Dr Maciej Urbanek

Dr Maciej Urbanek

Katedra Filozofii Współczesnej

maciej.urbanek@up.krakow.pl

SPECJALNOŚĆ: antropologia filozoficzna, filozofia egzystencji

ZAKRES AKTUALNYCH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Zakres moich zainteresowań naukowych wyznacza przede wszystkim współczesna filozofia człowieka. Koncentruję się w szczególności na zagadnieniu metafizycznych oraz egzystencjalnych uwarunkowań ludzkiego bytu.

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY
:

Wykształcenie:

lic. filozofia, UP Kraków 2006, Wolność w ujęciu J. P. Sartre’a (promotor: prof. Czesława Piecuch)

mgr filozofia, UP Kraków 2008, Pojęcie złej wiary w filozofii J. P. Sartre’a (promotor: prof. Czesława Piecuch)

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa – od 2008 roku, członek Komisji Rewizyjnej.

Polskie Towarzystwo Filozoficzne – od 2009 roku.

KALENDARIUM WYJAZDÓW I STAŻY ZAGRANICZNYCH:

XXIII World Congress of Philosophy ­ Athens 2013

Karl Jaspers Symposium, Klingenthal 2016

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W IFiS UP:

Wstęp do filozofii – ćwiczenia

Główne zagadnienia filozofii ­- ćwiczenia

Historia Filozofii Nowożytnej – ćwiczenia

Filozofia Współczesna – ćwiczenia

Filozofia człowieka XX wieku -­ ćwiczenia

Konwersatorium filozoficzne

Logika pragmatyczna

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Transcendentna perspektywa autokreacji bytu ludzkiego w myśli Karla Jaspersa [w]:Kwartalnik Filozoficzny, t. XXXIX, Kraków 2011

Periechontologia Karla Jaspersa [w]: Zeszyty Naukowe TD UJ, Nauki Humanistyczne, nr spec. 2 (1/2011), Kraków 2011

Dwie koncepcje wolności [w]: Karl Jaspers: myślenie zaangażowane, red. C. Piecuch, Kraków

ks. Jarosław JAGIEŁŁO, Niedokończony spór o antropologię filozoficzną (Heidegger­Plessner) [w]: Argument: Biannual Philosophical Journal t.2, Kraków 2012

Szkic o pojęciu wolności egzystencjalnej [w]: Co z tą wolnością?, pod red. A. Nogal i D. Kutyła, Warszawa

Fenomen komunikacji a sytuacja duchowa epoki [w]: Karl Jaspers: Człowiek w epoce przełomu, red. C. Piecuch, Kraków 2013

Związek filozofii Karla Jaspersa z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku [w]: Analiza i Egzystencja, 2015, nr 32, s. 93-112

O związku wolności i języka w pojmowaniu filozofii u Karla Jaspersa [w]: Diametros, 2015, nr 46, s. 134-150

„Ogarniające, którym jestem”, czyli Jaspersa wizja bytu ludzkiego [w]: Karl Jaspers : w kręgu wielkich myślicieli współczesności, red. C. Piecuch, Kraków 2015

Psychopatologia – psychologia – filozofia: Jaspersa droga do zrozumienia człowieka [w]: Karl Jaspers: filozof – świadek czasu, red. C. Piecuch, Kraków 2016

„To, co kontyngentne” i jego miejsce w filozofii Karla Jaspersa [w]: Karl Jaspers: Logos i alogon, red. C. Piecuch, Kraków 2019

UDZIAŁ W GRANTACH:

Uczelnia najwyższej jakości Up to the top – Konsultant ds. jakości kształcenia dla kierunku Filozofia

Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca – Ekspert ds. kształcenia filozoficznego

INNE ZAINTERESOWANIA I PASJE POZANAUKOWE:

muzyka, literatura