Przejdź do treści

Dr Tomasz Warczok

Dr Tomasz Warczok

Katedra: Socjologii Kultury

tomaszwarczok@gmail.com

Specjalność: socjologia kultury, socjologia nauki, teoria socjologiczna

Biogram Naukowy:
Licencjat, socjologia (1999), Uniwersytet Śląski w Katowicach
Magister, socjologia (2001), Uniwersytet Śląski w Katowicach
Doktor, socjologia (2008), Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Staże zagraniczne:

Visiting scholar na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (2016)

Chercheur invité w Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne (CESSP-Paris), Paryż (2016)

 

Inne stanowiska:

Członek Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Członek korespondent (Correspondant étranger), Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne (CESSP-Paris)

 

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych, Scholar, Warszawa 2016, (z Tomaszem Zaryckim)
 • Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, Ha!art, Kraków 2014 (z Grzegorzem Jankowiczem, Piotrem Mareckim, Alicją Palęcką, Janem Sową).
 • Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych, Nomos, Kraków 2013 (z Andrzejem Niesporkiem, Łukaszem Trembaczowskim).
 • Miłośnicy, znawcy, koneserzy czy przechodnie? Recepcja sztuki współczesnej na przykładzie     galerii Górnego Śląska, Galerii Bielskiej BWA, Bielsko-Biała 2011 (z Łukaszem Trembaczowskim).

 

 

Artykuły w czasopismach:

 • The roots of the Polish culture-centered politics: towards a non-purely-cultural model of cultural domination in Central and Eastern Europe. “East European Politics and Societies”, vol.31 (2), s. 360-381 (z Tomaszem Zaryckim i Rafałem Smoczyńskim)
 • Translacja i dominacja. Struktura przepływu tłumaczeń w światowych i polskich naukach społecznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” vol. 47/2016, s. 151-165.
 • Habitus, szkoła i klasa społeczna : Bourdieu czyta Panofskiego, „Stan Rzeczy”, 2015/1, s. 188-193.
 • Hidden influences : some remarks on the social constraints of the autonomy of law, “Przegląd Prawa Publicznego”, 2015/5, s.  9-15 (z Hanną Dębską)
 • Sacred Law and Profane Politics. The Symbolic Construction of the Constitutional Tribunal, „Polish Sociological Review”, nr. 4(188)/2014, s. 465-478. (z Hanną Dębską)
 • (Ukryte) zaangażowanie i (pozorna) neutralność: Strukturalne ograniczenia rozwoju socjologii krytycznej w warunkach półperyferyjnych „Stan rzeczy”, 1(6), 2014, s. 129-158 (z Tomaszem Zaryckim).
 • Bourdieu recontextualized: redefinitions of western critical thought in the periphery „Current Sociology”, vol. 62, No. 3, 2014, s. 334-351 (z Tomaszem Zaryckim).
 • Hegemonia inteligencka: Kapitał kulturowy we współczesnym polskim polu władzy – perspektywa „długiego trwania”. Kultura i Społeczeństwo, 4/2014. (z Tomaszem Zaryckim)
 • Konstruktywny spór filozofii i socjologii w projekcie teoretycznym Pierre’a Bourdieu, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, Nr 3, 2013, s. 43-58.
 • Dyskurs ucieleśniony, dyskurs skontekstualizowany: podejście inspirowane teorią Pierre’a Bourdieu , „Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. 9, Nr 1, 2013, s. 32-47.
 • Śląskie (sub)pole sztuki. Geneza, struktura, znaczenie. „Studia Socjologiczne”, Nr 4, 2009, s. 295-313 (z Joanną Wowrzeczką).

 

Rozdziały w monografiach:

 • Teodycee społeczne i porządek symboliczny. (Re)produkcja nierówności klasowych w polskim dyskursie naukowym, W: G. Skąpska, M. Szczepański, Ż. Stasieniuk (red.), Co po kryzysie, Wyd. US, Szczecin 2016.
 • Globalne pole nauk społecznych a socjologia polska. Zarys centro-peryferyjnego przepływu idei, W: T. Zarycki (red.) Polska jako peryferie, Scholar, Warszawa 2016, s. 170-186.
 • The Social Construction of Feminity in the Discourse of the Polish Constitutional Tribunal, In: Mańko, C. Carcel, A. Sulikowski  (red.), Questioning the Past, Resisting the Present: Law and Critique in Central Europe, Counter Press 2016 (z Hanną Dębską).
 • Dominacja i przekład : struktura tłumaczeń jako struktura władzy w światowym i polskim systemie literackim, W: G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński (red.) Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a BourdieuPodręcznik, Ha! Aart, Kraków 2015, s. 15-39.
 • Centrum, peryferie, półperyferie: system światowy i polskie uniwersum literatury, W: W. Browarny, E. Rybicka, D. Lisak-Gębala (red.), Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2015, s. 91-108.
 • Troskliwe matki i rozwiązłe syfiary. Reprodukcja porządku płciowego w praktykach symbolicznych pracowników socjalnych, W: K. Wódz, J. Kliczmak-Ziółek (red.), Genderyzacja kultury współczesnej, Katowice 2014
 • Rytualne tworzenie granic symbolicznych: przypadek pracowników socjalnych, W: G. Kubica, H. Rusek (red.) Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów – perspektywa antropologiczna i socjologiczna, Wyd. UŚ, Katowice 2013, s. 331-348.
 • Ład konsekrowany, ład zdenaturalizowany. O socjologii religii Pierre’a Bourdieu, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska (red,), Religijność i duchowość. Dawne i nowe formy, Nomos, Kraków 2010, s 154-166.
 • Kapitał ludzki – dekonstrukcja pojęcia, W: A. Bartoszek, K. Czekaj (red.), Aktywizacja kapitału ludzkiego, dylematy teoria a praktyka małych i średnich miast, Wyd. GWSH, Katowice 2010, s. 13-27.

 

Prowadzone zajęcia w ostatnich latach:

 • Socjologia procesów symbolicznych
 • Socjologia kulturowa
 • Seminarium licencjackie
 • Socjologia problemów społecznych