Przejdź do treści

Dr hab. Jan Wawrzyniak

Dr hab. Jan Wawrzyniak

Katedra Filozofii Współczesnej

janekwaw@poczta.fm

SPECJALNOŚĆ: Wybrane koncepcje filozofii w filozofii analitycznej (Wittgenstein, Strawson, Putnam, Stroud, McDowell), filozofia języka.

 

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:  

  • 2004 – doktorat – Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Krytyka metafizyki w późnych pismach Ludwiga Wittgensteina;
  • 1999 – magisterium –  Instytut Filozofii, UJ, Koncepcje prawdy w pismach L. Wittgensteina.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH: 

Historia filozofii nowożytnej.

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE: 

a) artykuły:

  • Pojęcie prawdy na gruncie koncepcji gier językowych, Principia 2002, t. 32–33,
  • Dlaczego język potoczny? Kilka uwag o roli pojęcia języka potocznego w filozofii Wittgensteina; „Studia Philosophiae Christianae” nr 1 (2007)

b) książki:

  • Znaczenie i wartość w filozofii Johna McDowella i Barry’ego Strouda. Przedmiot refleksji czy redukcji, Księgarnia Akademicka, 2015.

INNE ZAINTERESOWANIA I PASJE POZANAUKOWE: 

Wspinaczka.