Przejdź do treści

Pracownicy

Dr Ewa Albińska

Dr Ewa Albińska

Adiunkt

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

Dr Maria Bal – Nowak

Katedra Filozofii Współczesnej

maria.bal.nowak@gmail.com

Dr Magdalena M.  Baran

Dr Magdalena M. Baran

Adiunkt

Katedra Filozofii Społecznej

Dr Mirosław Boruta

Dr Mirosław Boruta

Adiunkt

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

miroslaw.boruta@gmail.com

Dr Tomasz Cyrol

Dr Tomasz Cyrol

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

t.cyrol@wp.pl

Dr Dorota Czakon-Tralski

Dr Dorota Czakon-Tralski

Adiunkt

Katedra Etyki Ogólnej

dczakon@wp.pl

Dr hab. prof UP Krzysztof Czekaj

Dr hab. prof UP Krzysztof Czekaj

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

krzysztof.w.czekaj@wp.pl

Dr Ewa Czerwińska – Jakimiuk

Dr Ewa Czerwińska – Jakimiuk

Adiunkt

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

ewacz.up@gmail.com, ewaczerwinska.ap@go2.pl

Dr Dariusz Dąbek

Dr Dariusz Dąbek

Adiunkt, trener mediacji, negocjator

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

dartanian@poczta.onet.pl

Dr hab. Andrzej Dąbrowski

Dr hab. Andrzej Dąbrowski

Adiunkt

Katedra Logiki i Kognitywistyki

andrzej.dabrowski@up.krakow.pl

Dr hab.  prof. UP  Piotr Długosz

Dr hab. prof. UP Piotr Długosz

Kierownik

Katedra Metodologii Badań Społecznych

ORCID:

piotr.dlugosz@up.krakow.pl

  Dr Bogdan Więckiewicz

Dr Bogdan Więckiewicz

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

bogdanwieckiewicz@wp.pl

Dr Grzegorz Dutka

Dr Grzegorz Dutka

Adiunkt

Katedra Metodologii Badań Społecznych

ORCID: 0000-0001-5652-4362

grzegorzdutka123@gmail.com

Prof. dr hab Paweł Dybel

Prof. dr hab Paweł Dybel

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

pawedybel@gmail.com

Dr Anna Fiń

Dr Anna Fiń

Katedra Socjologii Kultury

annafin@interia.pl

Dr hab. Jakub Gomułka

Dr hab. Jakub Gomułka

prof. UP

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki

jakub.gomulka@gmail.com

Dr Aldona Guzik

Dr Aldona Guzik

Katedra Metodologii Badań Społecznych

ardona@interia.pl

Dr Wojciech Hanuszkiewicz

Dr Wojciech Hanuszkiewicz

Katedra Filozofii Społecznej

wojciechhan@wp.pl

Dr hab Włodzimierz Heflik

Dr hab Włodzimierz Heflik

Katedra Filozofii Współczesnej

wheflik@yahoo.co.uk

Dr Marta Juza

Dr Marta Juza

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

socjonetka@up.krakow.pl

Dr Anna Karnat

Dr Anna Karnat

Katedra Socjologii Kultury

annakarnat@gmail.com

Dr Łukasz Kołoczek

Dr Łukasz Kołoczek

adiunkt

Katedra Filozofii Społecznej

ORCID: 0000-0003-2125-8871

lukasz.koloczek@gmail.com

Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha

Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha

Adiunkt

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

tatiana.krawczynska-zaucha@up.krakow.pl

Dr Małgorzata Krywult – Albańska

Dr Małgorzata Krywult – Albańska

Katedra Metodologii Badań Społecznych

m.krywult@autograf.pl

Dr Tatiana Majcherkiewicz

Dr Tatiana Majcherkiewicz

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

t.majcherkiewicz@ap.krakow.pl, tmajcherkiewicz@gmail.com

Dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur

Dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

jadwigamazur@interia.pl

Dr hab. prof. UP Ryszard Mirek

Dr hab. prof. UP Ryszard Mirek

Katedra Logiki i Kognitywistyki

mirek.r@poczta.fm

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Katedra Filozofii Współczesnej

cechnap@op.pl

Dr hab. prof. UP Dorota Probucka

Dr hab. prof. UP Dorota Probucka

Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii

Kierownik Katedry Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

dorotaprobucka@op.pl

Dr Miłosz Puczydłowski

Dr Miłosz Puczydłowski

Adiunkt

Katedra Ontologii i Metafizyki

milosz.puczydlowski@up.krakow.pl

Dr Maria Roginska

Dr Maria Roginska

Katedra Socjologii Religii

mariaroginska@gmail.com

Dr hab. Paulina Rojek-Adamek

Dr hab. Paulina Rojek-Adamek

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

paulina.rojek-adamek@up.krakow.pl

Dr hab. prof. UP Adam Sawicki

Dr hab. prof. UP Adam Sawicki

Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Ontologii i Metafizyki

ORCID: 0000-0003-0651-2691

adam.sawicki@up.krakow.pl

Dr Andrzej Serafin

Dr Andrzej Serafin

Katedra Ontologii i Metafizyki

andrzej.serafin@gmail.com

Dr Mateusz Szast

Dr Mateusz Szast

adiunkt

Katedra Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

mateusz.szast@up.krakow.pl

Dr Paweł Sznajder

Dr Paweł Sznajder

Katedra Filozofii Współczesnej

pawel.sznajder@up.krakow.pl

Dr hab. prof UP Antoni Szwed

Dr hab. prof UP Antoni Szwed

Kierownik

Katedra Ontologii i Metafizyki

aszwed2009@gmail.com

Dr Justyna Tomczyk

Dr Justyna Tomczyk

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

justynatomczyk1@wp.pl

Dr Maciej Urbanek

Dr Maciej Urbanek

Katedra Filozofii Współczesnej

maciej.urbanek@up.krakow.pl

Dr Paweł Walawender

Dr Paweł Walawender

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

pwalawender@poczta.onet.pl

Dr Michał Warchala

Dr Michał Warchala

Katedra Socjologii Religii

mwarch@interia.pl

Dr Tomasz Warczok

Dr Tomasz Warczok

Katedra: Socjologii Kultury

tomaszwarczok@gmail.com

Dr Andrzej Warmiński

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

androsw@o2.pl

Dr hab. Jan Wawrzyniak

Dr hab. Jan Wawrzyniak

Katedra Filozofii Współczesnej

janekwaw@poczta.fm

Dr Paweł Wójs

Dr Paweł Wójs

Katedra: Filozofii Współczesnej

pawelwojs@gmail.com