Instytut Filozofii i Socjologii | Pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii UP | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii UP

Ewa Albińska

Dr Ewa Albińska

Adiunkt

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

ewa.albinska@up.krakow.pl
Maria Bal – Nowak

Dr Maria Bal – Nowak

Katedra Filozofii Współczesnej

maria.bal.nowak@gmail.com
Magdalena M.  Baran

Dr Magdalena M. Baran

Adiunkt

Katedra Filozofii Społecznej

magdalena.baran@up.krakow.pl
Mirosław Boruta Krakowski

Dr Mirosław Boruta Krakowski

Adiunkt

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-2440-1557

miroslawborutakrakowski@gmail.com
Tomasz Cyrol

Dr Tomasz Cyrol

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

t.cyrol@wp.pl
Dorota Czakon-Tralski

Dr Dorota Czakon-Tralski

Adiunkt

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

dczakon@wp.pl
Krzysztof Czekaj

Dr hab. prof UP Krzysztof Czekaj

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

krzysztof.w.czekaj@wp.pl
Ewa Czerwińska – Jakimiuk

Dr Ewa Czerwińska – Jakimiuk

Adiunkt

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

ORCID:

0000-0003-2367-7965

ewacz.up@gmail.com, ewa.czerwinska-jakimiuk@up.krakow.pl
Dariusz Dąbek

Dr Dariusz Dąbek

Adiunkt, trener mediacji, negocjator

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

dartanian@poczta.onet.pl

Dr hab. prof. UP Wojciech Dadak

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

wojciech.dadak@up.krakow.pl
Piotr Długosz

Dr hab. prof. UP Piotr Długosz

Kierownik

Katedra Metodologii Badań Społecznych

ORCID:

piotr.dlugosz@up.krakow.pl
Paweł Dybel

Prof. dr hab Paweł Dybel

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

pawedybel@gmail.com
Anna Fiń

Dr Anna Fiń

Katedra Socjologii Kultury

annafin@interia.pl
Marcin Gacek

dr Marcin Gacek

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

marcin.gacek@up.krakow.pl
Jakub Gomułka

Dr hab. Jakub Gomułka

prof. UP

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki

jakub.gomulka@gmail.com
Aldona Guzik

Dr Aldona Guzik

Katedra Metodologii Badań Społecznych

ardona@interia.pl
Włodzimierz Heflik

Dr hab Włodzimierz Heflik

Katedra Filozofii Współczesnej

wheflik@yahoo.co.uk
Marta Juza

dr Marta Juza

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

socjonetka@up.krakow.pl
Anna Karnat

Dr Anna Karnat

Katedra Socjologii Kultury

annakarnat@gmail.com
Łukasz Kołoczek

Dr Łukasz Kołoczek

adiunkt

Katedra Filozofii Współczesnej

ORCID:

0000-0003-2125-8871

lukasz.koloczek@gmail.com
Janusz Krupiński

Prof. dr hab. Janusz Krupiński

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

januszkrupinski@gmail.com
Liudmyla  Kryvachuk

Dr hab. prof. UP Liudmyla Kryvachuk

Kierownik

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

lkryvachuk@gmail.com
Małgorzata Krywult – Albańska

Dr Małgorzata Krywult – Albańska

Katedra Metodologii Badań Społecznych

m.krywult@autograf.pl
Damian Liszka

Dr Damian Liszka

Adiunkt

Katedra Metodologii Badań Społecznych

damian.liszka@up.krakow.pl
Tatiana Majcherkiewicz

Dr Tatiana Majcherkiewicz

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

t.majcherkiewicz@ap.krakow.pl, tmajcherkiewicz@gmail.com
Jadwiga Mazur

Dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

jadwigamazur@interia.pl

Ryszard Mirek

Dr hab. prof. UP Ryszard Mirek

Katedra Logiki i Kognitywistyki

mirek.r@poczta.fm
Olga Poller

dr Olga Poller

Adiunkt

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki

ORCID:

0000-0002-0192-3013

olga.poller@up.krakow.pl
Dorota Probucka

Dr hab. prof. UP Dorota Probucka

Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii

Kierownik Katedry Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

dorotaprobucka@op.pl
Miłosz Puczydłowski

Dr Miłosz Puczydłowski

Adiunkt

Katedra Ontologii i Metafizyki

milosz.puczydlowski@up.krakow.pl
Magdalena Reuter

dr Magdalena Reuter

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki

magdalena.reuter@up.krakow.pl
Maria Roginska

Dr Maria Roginska

Katedra Socjologii Religii

mariaroginska@gmail.com
Paulina Rojek-Adamek

Dr hab. prof. UP Paulina Rojek-Adamek

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Dyscypliny Nauki Socjologiczne

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

paulina.rojek-adamek@up.krakow.pl
Wojciech Sady

Prof. dr hab. Wojciech Sady

Katedra Logiki i Kognitywistyki

wojciech.sady@gmail.com
Adam Sawicki

Prof. dr hab. Adam Sawicki

Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Ontologii i Metafizyki

ORCID:

0000-0003-0651-2691

adam.sawicki@up.krakow.pl
Mateusz Szast

Dr Mateusz Szast

adiunkt

Katedra Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

mateusz.szast@up.krakow.pl
Anna Szklarska

Dr Anna Szklarska

adiunkt

Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Filozofii Społecznej

ORCID:

0000-0003-4424-2143

anna.szklarska@up.krakow.pl
Paweł Sznajder

Dr Paweł Sznajder

Katedra Filozofii Współczesnej

ORCID:

0000000238579412

pawel.sznajder@up.krakow.pl
Antoni Szwed

Dr hab. prof UP Antoni Szwed

Kierownik

Katedra Ontologii i Metafizyki

ORCID:

0000-0002-8255-3308

aszwed2009@gmail.com
Justyna Tomczyk

Dr Justyna Tomczyk

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

justynatomczyk1@wp.pl
Maciej Urbanek

Dr Maciej Urbanek

Katedra Filozofii Współczesnej

maciej.urbanek@up.krakow.pl
Marcin Urbaniak

Dr hab. prof. UP Marcin Urbaniak

Ambasador Sprawiedliwego Handlu / Fair Trade

Katedra Etyki Ogólnej

ORCID:

0000-0003-0837-5889

marcin.urbaniak@up.krakow.pl
Paweł Walawender

Dr Paweł Walawender

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

pwalawender@poczta.onet.pl
Michał Warchala

Dr Michał Warchala

Katedra Socjologii Religii

mwarch@interia.pl
Tomasz Warczok

Dr Tomasz Warczok

Katedra: Socjologii Kultury

tomaszwarczok@gmail.com
Andrzej Warmiński

Dr Andrzej Warmiński

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

androsw@o2.pl
Bogdan Więckiewicz

Dr Bogdan Więckiewicz

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

bogdanwieckiewicz@wp.pl
Paweł Wójs

Dr Paweł Wójs

Katedra: Filozofii Współczesnej

pawelwojs@gmail.com

Pracownicy emerytowani

Czesława Piecuch

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej w latach 2000-2019

cechnap@op.pl