Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii UP

Ewa Albińska

Dr Ewa Albińska

Adiunkt

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

ewa.albinska@up.krakow.pl
Magdalena M.  Baran

Dr Magdalena M. Baran

Adiunkt

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

magdalena.baran@up.krakow.pl
Mirosław Boruta Krakowski

Dr Mirosław Boruta Krakowski

Adiunkt

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-2440-1557

miroslaw.borutakrakowski@up.krakow.pl
Tomasz Cyrol

Dr Tomasz Cyrol

Adiunkt

Katedra Etyki Ogólnej

tomasz.cyrol@up.krakow.pl
Łukasz Cywiński

Dr Łukasz Cywiński

Asystent

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

lukasz.cywinski@up.krakow.pl
Krzysztof Czekaj

Dr hab. prof UP Krzysztof Czekaj

Profesor Nadzwyczajny

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

krzysztof.czekaj@up.krakow.pl
Andrzej Dąbrowski

Dr hab. prof. UP Andrzej Dąbrowski

Profesor Nadzwyczajny

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki

ORCID:

0000-0002-3998-9608

andrzej.dabrowski@up.krakow.pl
Mariusz Dzięglewski Mariusz

dr hab. prof. UP Mariusz Dzięglewski Mariusz

Profesor Nadzwyczajny

Katedra Metodologii Badań Społecznych

ORCID:

0000-0001-6863-3830

mariusz.dzieglewski@up.krakow.pl
Anna Fiń

Dr Anna Fiń

Adiunkt

Katedra Socjologii Kultury

anna.fin@up.krakow.pl
Grzegorz Foryś

Dr hab. prof. UP Grzegorz Foryś

Kierownik Katedry

Katedra Metodologii i Badań Społecznych

grzegorz.forys@up.krakow.pl
Marcin Gacek

dr Marcin Gacek

Adiunkt

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-3087-3999

marcin.gacek@up.krakow.pl
Katarzyna Gurczyńska – Sady

Prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska – Sady

Kierownik Katedry

Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej

katarzyna.sady@up.krakow.pl
Aldona Guzik

Dr Aldona Guzik

Z-ca Dyrektora IFiS ds. Kształcenia

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

aldona.guzik@up.krakow.pl
Paweł Gwiaździński

dr Paweł Gwiaździński

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki

pawel.gwiazdzinski@up.krakow.pl
Wojciech Hanuszkiewicz

Dr Wojciech Hanuszkiewicz

Adiunkt

Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-0117-5964

wojciech.hanuszkiewicz@up.krakow.pl
Włodzimierz Heflik

Dr hab, prof. UP Włodzimierz Heflik

Kierownik Katedry

Katedra Filozofii Współczesnej

wlodzimierz.heflik@up.krakow.pl
Marta Juza

dr hab. Marta Juza

Adiunkt

Katedra Socjologii Kultury

socjonetka@up.krakow.pl
Anna Karnat

Dr Anna Karnat

Adiunkt

Katedra Socjologii Kultury

anna.karnat@up.krakow.pl
Łukasz Kołoczek

Dr Łukasz Kołoczek

Adiunkt

Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej

ORCID:

0000-0003-2125-8871

lukasz.koloczek@up.krakow.pl
Damian Liszka

Dr Damian Liszka

Adiunkt

Katedra Metodologii Badań Społecznych

damian.liszka@up.krakow.pl
Radosław Marzęcki

Dr hab. prof. UP Radosław Marzęcki

Kierownik Katedry

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

radoslaw.marzecki@up.krakow.pl
Marzenna Marzenna Jakubczak

Dr hab. prof. UP Marzenna Marzenna Jakubczak

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia

Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej

ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-0136-022X

marzenna.jakubczak@up.krakow.pl; filozofia.podmiotu@gmail.com
Andrzej Michalak

dr. hab. prof. UP Andrzej Michalak

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

andrzej.michalak@up.krakow.pl
Ryszard Mirek

Dr hab. prof. UP Ryszard Mirek

Kierownik Katedry

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki

ryszard.mirek@up.krakow.pl
Kazimierz Mrówka

Dr hab. prof. UP Kazimierz Mrówka

Kierownik Katedry

Katedra Etyki Ogólnej

kazimierz.mrowka@up.krakow.pl
Olga Poller

dr Olga Poller

Adiunkt

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki

ORCID:

0000-0002-0192-3013

olga.poller@up.krakow.pl
Magdalena Reuter

dr Magdalena Reuter

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki

magdalena.reuter@up.krakow.pl
Paulina Rojek-Adamek

Dr hab. prof. UP Paulina Rojek-Adamek

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

paulina.rojek-adamek@up.krakow.pl
Mateusz Szast Mateusz

Dr Mateusz Szast Mateusz

adiunkt

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

ORCID:

0000-0001-5677-6471

mateusz.szast@up.krakow.pl
Anna Szklarska

Dr Anna Szklarska

adiunkt

Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej

ORCID:

0000-0003-4424-2143

anna.szklarska@up.krakow.pl
Paweł Sznajder

Dr Paweł Sznajder

Katedra Filozofii Współczesnej

ORCID:

0000000238579412

pawel.sznajder@up.krakow.pl
Maciej Urbanek

Dr Maciej Urbanek

Katedra Filozofii Współczesnej

maciej.urbanek@up.krakow.pl
Marcin Urbaniak

Dr hab. prof. UP Marcin Urbaniak

Fair Trade Ambassador

Department of Epistemology, Logic & Cognitive Science

ORCID:

0000-0003-0837-5889

marcin.urbaniak@up.krakow.pl
Paweł Walawender

Dr Paweł Walawender

Katedra Metodologii Badań Społecznych

pawel.walawender@up.krakow.pl
Paweł Wójs

Dr Paweł Wójs

Katedra: Filozofii Współczesnej

ORCID:

0000-0002-4708-1536

pawel.wojs@up.krakow.pl

Pracownicy emerytowani

Maria Bal – Nowak

Dr Maria Bal – Nowak

Adiunkt

Katedra Filozofii Współczesnej

maria.bal.nowak@gmail.com
Paweł Dybel

Prof. dr hab Paweł Dybel

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

pawedybel@gmail.com
Katarzyna Haremska

Dr hab. prof. UP Katarzyna Haremska

Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej

haremska@poczta.onet.pl
Janusz Krupiński

Prof. dr hab. Janusz Krupiński

Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej

januszkrupinski@gmail.com
Jadwiga Mazur

Dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur

Kierownik Katedry Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

jadwiga.mazur@up.krakow.pl

Czesława Piecuch

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej w latach 2000-2019

cechnap@op.pl
Wojciech Sady

Prof. dr hab. Wojciech Sady

Katedra Logiki i Kognitywistyki

wojciech.sady@gmail.com