Instytut Filozofii i Socjologii

Pracownicy

Dr Magdalena M. Baran

Adiunkt

TYTUŁ NAUKOWY I STANOWISKO

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

adiunkt

 

KONTAKT:

magdalena.baran@up.edu.pl

mmbaran@liberte.pl

 

SPECJALNOŚĆ: filozofia polityki, filozofia wojny, etyka stosowana, historia idei

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: etyka praktyczna związana z filozofią wojny, odbudowa pokoju w społeczeństwach postkonfliktowych, dylematy filozofii polityki, prawo konfliktów zbrojnych, etyka rządu.

 

BIOGRAM NAUKOWY:

2014 – doktorat na podstawie rozprawy „Pytając o wojnę sprawiedliwą – od Carla von Clausewitza do Michaela Walzera” (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, promotor prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko),

2004 – magisterium z filozofii (Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie).

 

STAŻE I STYPENDIA:

 • 2016 – Uniwersytet w Murcji, Hiszpania (wykłady gościnne),
 • 2015 – Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu, Niemcy (kwerenda biblioteczna),
 • 2014 – Uniwersytet w Siegen, Niemcy (staż naukowy),
 • 2013, 2007 – Széchenyi István University, Győr, Węgry (wykłady gościnne),
 • 2006 – 1st International Alumni Summer Scholl in Philosophy and Politics: On Solidarity organizowana przez Instytut Nauk o Człowieku we Wiedniu (IWM), Cortona, Włochy,
 • 2005 – Uniwersytet Wiedeński i Modernpolitics Akademie we Wiedniu (stypendium ÖVP),
 • 2004 – Visegrad Summer School, Kraków, Polska,
 • 2003 – International Summer School in Philosophy and Politics: Challenges to Democracy organizowana przez Instytut Nauk o Człowieku we Wiedniu (IWM), Cortona, Włochy.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

 • Współczesna myśl polityczna i społeczna
 • Filozofia polityki
 • Filozofia wojny
 • Socjologia moralności
 • Wprowadzenie do etyki
 • Bioetyka
 • Filozofia kultury
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Laboratorium filozoficzne
 • Translatorium filozoficzne (j. angielski/ j. niemiecki)
 • Dziennikarstwo w działaniu

 

Wybrane publikacje:

Monografie

 • Znaczenie wojny. Pytając o wojnę sprawiedliwą, Biblioteka Liberté, Łódź 2018,
 • Oblicza wojny. Problemy moralne współczesnych wojen, Arbitror, Warszawa 2018.

Monografie pod redakcją

 • Transregional Versus National Perspectives on Contemporary Central European History. Studies on the Building of National States and Their Cooperation in the 20th and 21st Century, pod red. Michala Vita i Magdaleny M. Baran, seria: Soviet and Post-Soviet Politics and Society, ibidem Verlag & Columbia Univeristy Press, Stuttgart 2017,
 • Szczęście i radość w relacjach społecznych, numer specjalny czasopisma „Logos i Ethos” pod red. Joanny Mysony Byrskiej i Magdaleny M. Baran, UPJPII 2016,
 • „Res Publica Nowa – Are We East Or West?”, wydanie specjalne kwartalnika „Res Publica Nowa” pod red. Magdaleny M. Baran, 2009.

 

Artykuły w czasopismach

 • Kobieta na arenie. Kobiety a etyka w służbie wojskowej, „Civitas. Studia z filozofii polityki” nr 21, 2017, s. 1-14,
 • Nieprawowitość państwa a zgoda na interwencję,„Filo-sofija” nr 37 (2017/2/I), s 45-54,
 • Reasoning and Moderation as Principles of International Humanitarian Law (part 1),              w numerze specjalnym kwartalnika „Logos i Ethos”, red. Joanna Mysona Byrska i Magdalena M. Baran, UPJPII, Kraków 2017, s. 191-208,
 • Pamięć o wojnie a poczucie bezpieczeństwa, „Res Publica Nowa”, Nr 3/2017 229/rok XXX, s. 44-47,
 • Sprawiedliwość z budowanie wspólnoty, „Prekseologia” 158, t.2/2016, s. 121-136 (13 pkt),
 • Prawowitość państwa jako warunek pokojowej koegzystencji, „Filo-sofija” nr 29 (2015/2/II), rok XV, s. 193-204,
 • Huśtawka polskiej tożsamości [w:] „Res Publica Nowa” nr 3/2015 221/rok XXVIII, s. 93-97.
 • Wojna arcyludzka, „Res Publica Nowa”, 1/2014 (214/XXVII),
 • Mezi obry – několik slov a Střední Evropě , „Listy”, 1/2014, s. 41-45,

 

Artykuły/rozdziały w pracach zbiorowych

 • „Factors Driving National Building Process after 1918 and Their Implications” [w:] Transregional Versus National Perspectives on Contemporary Central European History. Studies on the Building of National States and Their Cooperation in the 20th and 21st Century, pod red. Michala Vita i Magdaleny M. Baran, seria: Soviet and Post-Soviet Politics and Society, ibidem Verlag, Stuttgart 2017,
 • „Memory as a Tool of Just War” [w:] Memory: Forgetting and Creating pod red. Wojciecha Owczarskiego, Amandy Chalupy i Zofii Ziemann, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 177-186,
 • „Nienawiść jako narzędzie wojny” [w:] Nienawiść w życiu publicznym pod red. Joanny Mysony Byrskiej i Jakuba Synowca, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2015, s. 135-152,
 • „Dobry człowiek patrzy na wojnę” [w:] Etyka i dobro pod red. Doroty Probuckiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, s. 71-81,
 • „Wojna z mojego domu. Niemieckich kobiet widzenia wojny” [w:] Kobiety i/a doświadczenia wojny 1914-1945 i później pod red. Małgorzaty Grzywacz i Małgorzaty Okupnik, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2015, s. 171-184.
 • „Wojenne manipulacje mediów” [w:] Dialog w mediach. Od fikcji do show pod red. Michała Drożdża, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2015, s. 337-348.
 • „Rzetelni opowiadacze i turyści makabry – pytając o język relacji i korespondencji wojennej” [w:] Język – podmiot – rzeczywistość. Szkice na temat języka w mowy oraz ich roli w życiu indywidualnym i zbiorowym pod red. Magdaleny Żardeckiej-Nowak i Jadwigi Skrzypek-Faluszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 132-148.
 • „Moralne zaangażowanie w wojnę” [w] Rozum, świat, zaangażowanie, Magdalena Żardecka-Nowak i Witold Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 192-203,

 

Publicystyka

 • zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Liberté!,
 • ponad 80 felietonów o krajach Grupy Wyszehradzkiej i ponad 60 tekstów dot. kultury, literatury i sztuki oraz recenzji dla tygodnika „Kultura Liberalna” (od marca 2009), pozostałe publikacje w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, na platformie medialnej Eurozine oraz na portalach internetowych w różnych krajach (publikowane w językach: angielskim, hiszpańskim, słowackim czeskim, węgierskim).

 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE: literatura, opera, sztuka, fotografia, podróże.

Zobacz więcej

Dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha

adres e-mail: tatiana.krawczynska-zaucha@up.krakow.pl

strona www: http://sedmo.pl/

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE: Interesuje mnie ewolucja wartości w rozwoju ludzkości i indywidulanego człowieka, jej wpływ na wybory ludzkie, niewystarczalność etyki ogólnej, rozwój etyk zawodowych oraz wpływ samo-świadomość etyki osobistej i wartości osobistych na codzienne wybory jednostki. Jestem entuzjastą maksymalizacji możliwości i uwalniania potencjału jednostek, zespołów i organizacji. Szczególnie fascynują mnie zależności wartości pokoleń X, Y, Z oraz edukacja i rozwój przywództwa w świecie VUCA.

BIOGRAM: absolwentka filozofii (PAT), biofizyki (UJ), kosmologii (PAT), zarządzania personelem (UEK). Jest akredytowanym coachemPCC ICF, ExecutiveCoachem w MarshallGoldshmit SCC, jedynym w Polsce StandOutStrengthsCoachem oraz członkiem Zarządu International Coach Federation Polska.Prowadzi profesjonalne procesy coachingowe dla kadry menedżerskiej, zarządów i prezesów. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwoju leadership i stylów zarządzania, budowania autentycznego i spójnego przywództwa, budowania High Performing Team, współpracy z emocjami, wielopoziomowej komunikacji i motywacji, rozwiązywania konfliktów oraz etyki biznesu i etyki coacha. Ukończyła wiele prestiżowych szkoleń i kursów, np. Transforming Communication™, StandOut© Strengths Coaching, czy Global Leader of the Future©. Jest kierownikiem studiów podyplomowych “Profesjonalny coaching” oraz “Leadership w edukacji i biznesie”.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

Filozofia komunikacji, Filozofia społeczna, Etyka w biznesie, Etyka coacha, Zarządzanie zespołem, Komunikacja interpersonalna, Współczesna antropologia filozoficzna, Aktualne tendencje w nauczaniu i wychowaniu, Zarządzanie jakością, Dydaktyka filozofii z elementami dydaktyki szkoły wyższej (dla doktorantów).

WYKŁADY MONOGRAFICZNE: Jakiej filozofii potrzebuje świat VUCA?, „Poznaj samego siebie” czyli o tożsamości człowieka w XXI w.

PROFIL:Linkedin

PUBLIKACJE:

ResearchGate

Academia

Zobacz więcej

Dr Maria Bal – Nowak

Katedra Filozofii Współczesnej

adres e-mail: maria.bal.nowak@gmail.com

Zobacz więcej

Dr Mirosław Boruta

Adiunkt

Katedra Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej

adres e-mail: miroslaw.boruta@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Tomasz Cyrol

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

adres e-mail: t.cyrol@wp.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Dorota Czakon-Tralski

Adiunkt

Katedra Socjologii Religii

adres e-mail: dczakon@wp.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof UP Krzysztof Czekaj

Kierownik katedry

Katedra Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej

adres e-mail: krzysztof.w.czekaj@wp.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Ewa Czerwińska – Jakimiuk

Adiunkt

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

adres e-mail: ewacz.up@gmail.com, ewaczerwinska.ap@go2.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Dariusz Dąbek

Adiunkt, trener mediacji, negocjator

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

adres e-mail: dartanian@poczta.onet.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Andrzej Dąbrowski

Adiunkt

Katedra Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk

adres e-mail: andrzej.dabrowski@up.krakow.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. Piotr Długosz

Katedra Metodologii Badań Społecznych

adres e-mail: ptc@wp.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Grzegorz Dutka

Adiunkt

Katedra Metodologii Badań Społecznych

adres e-mail: grzegorzdutka123@gmail.com

pokój: 305

(więcej…)

Zobacz więcej

Prof. dr hab Paweł Dybel

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

adres e-mail: pawedybel@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Mariusz Dzięglewski

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

adres e-mail: mdzieglewski@wp.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Anna Fiń

Katedra Socjologii Kultury

adres e-mail: annafin@interia.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. Jakub Gomułka

Katedra Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk

adres e-mail: jakub.gomulka@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Katarzyna Gurczyńska – Sady

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

adres e-mail: katarzyna.sady@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Aldona Guzik

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

adres e-mail: ardona@interia.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Wojciech Hanuszkiewicz

Katedra Filozofii Społecznej

adres e-mail: wojciechhan@wp.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Katarzyna Haremska

Katedra Filozofii Społecznej

adres e-mail: haremska@poczta.onet.pl

SPECJALNOŚĆ

filozofia polityczna, historia idei, etyka społeczna.

 

AKTUALNE ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

filozofia liberalizmu, dylematy etyki politycznej, filozoficzne aspekty ekonomii.

 

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY

2016 – habilitacja na podstawie pracy „Peryferie liberalizmu: Henry David Thoreau”  (UJ);

2000 – doktorat na podstawie pracy „Etyczne aspekty kapitalizmu” (UJ);

1987 – magisterium z filozofii (UJ);

1986 – magisterium z ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

 

STAŻE ZAGRANICZNE

 • Uniwersytet w Heidelbergu (stypendium GFPS),
 • Uniwersytet we Fryburgu Bryzgowijskim (stypendium Heinrich-Böll-Stiftung).

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH

 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne,
 • Polskie Towarzystwo Etyczne (członek Komisji Rewizyjnej),
 • Ośrodek Myśli Politycznej (członek – założyciel),
 • Fundacja Punkt Kultury (przewodnicząca Rady Programowej),
 • „Argument: Biannual Philosophical Journal” (członek zespołu redakcyjnego).

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH

 • Filozofia społeczna i polityczna,
 • Doktryny społeczno-polityczne,
 • Dylematy etyki politycznej,
 • Etyka kapitalizmu,
 • Seminarium dyplomowe (licencjackie i magisterskie) dla studentów etyki.

 

PUBLIKACJE

I. Książki autorskie

Peryferie liberalizmu: Henry David Thoreau,  Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 230.

Po pierwsze, przeżyć. Studia z filozofii liberalizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 175.


http://bon.edu.pl/katalog/lektura/po-pierwsze-przezyc-studia-z-filozofii-liberalizmu/
http://otworzksiazke.pl/ksiazka/po_pierwsze_przezyc/

 

II. Książki, tomy – redakcje

Polish Liberal Thought, tom monograficzny pisma “Argument: Biannual Philosophical Journal” (2018), vol. 8, nr 1, co-editor of the issue (with P. Kłoczowski), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii, Kraków 2018, s. 248.


http://www.argument-journal.eu/back-issues/tom-8-numer-1

 

The Legacy of Enlightenment, tom monograficzny pisma “Argument: Biannual Philosophical Journal” V (2013), vol. 3, nr 1, editor of the volume, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Filozofii i Socjologii, Kraków 2013, s. 236.


http://www.argument-journal.eu/back-issues/vol-3-no-1

 

Teka Łagowskiego. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. Bronisława Łagowskiego,  red. (wraz z P. Bartulą), Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 301.

 

III. Artykuły naukowe, rozdziały w monografiach

Immigrants at the Gates. The Dilemmas of Migration Policy from an Individualist Perspective, w: Dorota Probucka (ed.), Contemporary Moral Dilemmas, Peter Lang GmbH, Berlin 2019, pp. 7-22.

Populizm, autorytaryzm, Polska. Maciej Gdula o konsekwencjach polskiej transformacji liberalnej, “Argument: Biannual Philosophical Journal” (2018), vol. 8, nr 1, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii, Kraków 2018, s. 129-140.
http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2018/pdfv8n1/argument_v8_n1_Haremska.pdf

Debata: Czy byliśmy głupi? – głos w dyskusji, “Argument: Biannual Philosophical Journal” (2018), vol. 8, nr 1, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii, Kraków 2018, s. 83-98.
http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2018/pdfv8n1/argument_v8_n1_debat_Krol_Smolar.pdf

Obcy w świecie liberalnej utopii, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” 2016, nr 2, s. 59-74.

Traktat polityczno-filozoficzny, (recenzja pracy: Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz Tractatus Politico-Philosophicus, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015), „Argument.  Biannual Philosophical Journal”  (2016), vol. 6, nr 1.
http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2016/pdfv6n1/20_argument_v6_n1_rev_Haremska.pdf

Obywatelskie nieposłuszeństwo (recenzja pracy: Artur Szutta, Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia, Warszawa 2011), „Argument: Biannual Philosophical Journal” (2014), vol. 4, nr 2.
http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2015/pdfv4n2/argument_v4_n2_rev_Haremska.pdf

Thrasymachus redivivus? – głos w dyskusji, „Kronos” 2 (2013), Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2013, s. 284-285.

Indywidualizm, samotność, bunt. Koncepcja obywatelskiego nieposłuszeństwa Henry’ego Davida Thoreau, „Studia Sociologica” (2013), V, vol. 2.
http://www.ifis.up.krakow.pl/studia_sociologica/images/SS_V_2/haremska.pdf

Kapitalizm – narodziny idei, „Argument: Biannual Philosophical Journal” (2013), vol. 3, nr 1.
http://argumentwp.vipserv.org/wp-content/uploads/2013/pdfv3n1/argument_v3n1_Haremska.pdf

Niedokończona historia, w: J. Miklaszewska, J. Szczepański (red.), Filozofia polityczna po roku 1989. Teoria, historia, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Terror woli powszechnej, w: D. Probucka (red.), Dobro wspólne, Kraków 2010.

Czego się boi Jan Jakub Rousseau?, w: J. Miklaszewska, P. Spryszak (red.), Natura ludzka w filozofii nowożytnej i współczesnej, Kraków 2010.

O koncepcji pedagogicznej Johna Locke’a, w: H. Jakuszko, L. Kopciuch (red.), W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku, Lublin 2009.

My, prawdomówni, w: D. Probucka (red.), Prawda w życiu moralnym i duchowym, Kraków 2009.

Wysoka cena sprawiedliwości, w: K. Haremska, P. Bartula (red.), Teka Łagowskiego. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin prof. Bronisława Łagowskiego, Kraków 2008.

Granice prawa natury. O paradoksach filozofii politycznej J. Kanta, w: D. Probucka (red.), Etyka wobec sytuacji granicznych, Kraków 2007.

O liberalnej koncepcji państwa, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” (2007), nr 10.

W poszukiwaniu ładu uniwersalnego, w: A Szahaj (red.), Od filozofii polityki do praktyki politycznej, Toruń 2006.

Po pierwsze: przeżyć, „Znak” (2006), nr 3.

O etyce ewolucyjnej F.A. von Hayeka, w: D. Probucka (red.), Etyka i polityka, Kraków 2005.

Aktualność Platońskiej nauki o wychowaniu, w: P. Kłoczowski (red.), Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej, Kraków 2004.

Bezradność uczuć. Koncepcja państwa D. Hume’a, w: J. Miklaszewska (red.), Rozum a porządek społeczny, Kraków 2002.

Spór o człowieka ekonomicznego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” (2002), t. 5.

Etyczne aspekty własności prywatnej; Locke, Hume, Kant, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” (2001), t. 4.

Gdyby człowiek był wszechwiedzący…, „Znak” (2000), nr 10.

Monteskiusz – będzie zapomniany, „Znak” (1998), nr 6.

Zło kapitalizmu, „Znak – Idee” (1994), nr 6.

Czy łatwo być liberałem?, „Res Publica” (1990), nr 7-8.

Cnota i kapitalizm, „Znak” (1990), nr 10-11.

 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE

Kino, spacery, praca w ogrodzie. Jasne barwy, harmonia, ład. Drobne, hedonistyczne przyjemności. Niechęć do skrajnych emocji, rewolucji, tłumów, krzyków – podniesiona do rangi zasady filozoficznej.

 

Zobacz więcej

Dr hab. Włodzimierz Heflik

Katedra Filozofii Współczesnej

adres e-mail: wheflik@yahoo.co.uk

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak

Prodziekan ds. Nauki, Wydział Humanistyczny

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

adres e-mail: filozofia.podmiotu@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Marta Juza

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

adres e-mail: socjonetka@up.krakow.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Maciej Kałuża

Adiunkt

Katedra Etyki Ogólnej

adres e-mail: mkaluza@up.krakow.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Sławomir Kapralski

Katedra Socjologii Kultury

adres e-mail: Kapral@up.krakow.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Anna Karnat

Katedra Socjologii Kultury

adres e-mail: annakarnat@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Alla Karnaukh-Brożyna

Katedra Socjologii Kultury

adres e-mail: alla.karnaukh@vp.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Paweł Kłoczowski

Katedra Filozofii Społecznej

adres e-mail: pawelklocz@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Prof. dr hab. Janusz Krupiński

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

adres e-mail: januszkrupinski@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Małgorzata Krywult – Albańska

Katedra Metodologii Badań Społecznych

adres e-mail: m.krywult@autograf.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Grzegorz Kubiński

Katedra Socjologii Religii

adres e-mail: grzegorzkubinski@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Prof. dr hab. Janusz A. Majcherek

Katedra Socjologii Kultury

adres e-mail: janumaj@ists.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Tatiana Majcherkiewicz

Katedra Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej

adres e-mail: t.majcherkiewicz@ap.krakow.pl, tmajcherkiewicz@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Maria Paula Malinowski Rubio

Katedra Metodologii Badań Społecznych

adres e-mail: pmalinowska@bci.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

adres e-mail: jadwigamazur@interia.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Mirek Ryszard

Katedra Katedra Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk

adres e-mail: mirek.r@poczta.fm

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Kazimierz Mrówka

Katedra Historii Filozofii

adres e-mail: kazimierzmrowka@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Prof. dr hab. Czesława Piecuch

Katedra Filozofii Współczesnej

adres e-mail: cechnap@op.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Dorota Probucka

Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii

Kierownik Katedry Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

adres e-mail: dorotaprobucka@op.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Miłosz Puczydłowski

Katedra Ontologii i Metafizyki

adres e-mail: milosz.puczydlowski@up.krakow.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Leszek Pyra

Katedra Etyki Ogólnej

adres e-mail: Lepyra@op.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Maria Roginska

Katedra Socjologii Religii

adres e-mail: mariaroginska@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Paulina Rojek-Adamek

Katedra: Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

adres e-mail: padamek@up.krakow.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Prof. dr hab. Wojciech Sady

Katedra Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk

adres e-mail: wojciech.sady@gmail.com

strona www: sady.up.krakow.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof UP Paweł Sajdek

Katedra Historii Filozofii

adres e-mail: sajdek@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Adam Sawicki

Katedra Ontologii i Metafizyki

adres e-mail: sawicki-adam@o2.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Andrzej Serafin

Katedra Ontologii i Metafizyki

adres e-mail: andrzej.serafin@gmail.com

strona www: https://ledson.academia.edu/AndrzejSerafin

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Piotr Stawiński

Katedra Socjologii Religii

adres e-mail: Bielany@autograf.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Mateusz Szast

adiunkt

Katedra Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji

adres e-mail: mateusz.szast@up.krakow.pl

pokój: 313

dyżury: Wtorki od 12:45 do 13:45 oraz w czwartki od 10:00 do 11:30.

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Paweł Sznajder

Katedra Filozofii Współczesnej

adres e-mail: pawel.sznajder@up.krakow.pl

pokój: 309

dyżury: środa 12.30-13.30, czwartek 11.00-12.00

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof UP Antoni Szwed

Kierownik

Katedra Ontologii i Metafizyki

adres e-mail: aszwed@poczta.onet.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Justyna Tomczyk

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

adres e-mail: justynatomczyk1@wp.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Maciej Urbanek

Katedra Filozofii Współczesnej

adres e-mail: maciej.urbanek@up.krakow.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Marcin Urbaniak

Katedra Etyki Ogólnej

adres e-mail: marcin.urbaniak@up.krakow.pl

strona www: http://aspmr.pl/

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Paweł Walawender

Katedra Metodologii Badań Społecznych

adres e-mail: pwalawender@poczta.onet.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Michał Warchala

Katedra Socjologii Religii

adres e-mail: mwarch@interia.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Tomasz Warczok

Katedra: Socjologii Kultury

adres e-mail: tomaszwarczok@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Andrzej Warmiński

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki

adres e-mail: androsw@o2.pl

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. Jan Wawrzyniak

Katedra Filozofii Współczesnej

adres e-mail: janekwaw@poczta.fm

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr Paweł Wójs

Katedra: Filozofii Współczesnej

adres e-mail: pawelwojs@gmail.com

(więcej…)

Zobacz więcej

Dr hab. prof. UP Teresa Zbyrad

Katedra Socjologii Religii

adres e-mail: tzbyrad@interia.pl

(więcej…)

Zobacz więcej