Przejdź do menu Przejdź do treści

Praktyki studenckie

Studenci naszego Instytutu mają obowiązek odbyć praktyki studenckich zgodne z profilem kierunku na którym studiują (plany studiów).
Praktyki to z jednej strony możliwość wykorzystania nabytych podczas studiów wiedzy i kompetencji, a z drugiej strony unikalna szansa na zdobywanie nowych umiejętności w autentycznym środowisku pracy (wzbogacenie studenckiego cv).

Studenci odbywają praktyki zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie praktyk dla danego kierunku. Studenci mogą wybrać jeden z trzech sposobów odbywania praktyk:

  1. studenci samodzielnie wyszukują instytucje, w których chcieliby odbyć praktyki,
  2. studenci mogą skorzystać z oferty praktyk w organizacjach z którymi Instytut podpisał porozumienia.Pełna lista tych Instytucji znajduje się tutaj 
  3. studenci mogą zostać zrekrutowani przez wykładowców prowadzących grant badawczy na rzecz zewnętrznej Instytucji.

W każdym z tych przypadków student powinien skontaktować się z opiekunem praktyk.

Formularz zgłoszenia na praktyki proszę wypełnić elektronicznie: pobierz plik

Po wypełnieniu formularz proszę przesłać na adres ifis@up.krakow.pl

 

Aktualne oferty praktyk studenckich:

 

Ważna informacja!

Aktualności