Instytut Filozofii i Socjologii

Procedura antyplagiatowa

Osoby przygotowujące prace licencjackie oraz magisterskie prosimy o zapoznanie się z procedurą antyplagiatową, obowiązującą na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Procedura antyplagiatowa Uniwersytetu Pedagogicznego (2019)

Załączniki do procedury antyplagiatowej:
Załącznik nr 1 – Zgoda dyplomanta na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej.
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie o wynikach sprawdzenia pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
Załącznik nr 3 – Decyzja dyrektora/kierownika po przeprowadzeniu dodatkowej kontroli antyplagiatowej pracy dyplomowej.
Załącznik nr 4 – Zawiadomienie o stwierdzeniu niesamodzielności pracy.
Załącznik nr 5 – Wzór odwołania składanego przez dyplomanta do dziekana wydziału.