Przejdź do treści

Program konferencji

PROGRAM

Otwarcie konferencji 9.30-10.00

Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie — dr hab. Michał Rogoż, prof. UP

Dyrektor  Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli —  dr Łukasz Cieślik

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej — Andrzej Kulig

SESJA I  10.00-11.00

Społeczne konsekwencje pandemii

Moderowanie: dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Marian Niezgoda, prof. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Pandemia jako zjawisko społeczne: mechanizmy generujące, skutki społeczne

prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Efekt psychofali i fala pandemii – o potrzebie i możliwościach badań wśród młodzieży

dr Joanna Rzońca, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, (Nie)rzeczywista szkoła. Trzy spojrzenia na zdalną edukację w czasie epidemii

Dyskusja 11.00-11.30

 

SESJA II 11.30-12.30

Wpływ pandemii na kondycję psychiczną młodzieży

Moderowanie: dr hab. Piotr Długosz, prof. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Małgorzata Gambin, Uniwersytet Warszawski, Objawy depresji i lęku w różnych grupach wiekowych w trakcie pandemii w Polsce. Podsumowanie wyników badania podłużnego

dr Iwona Sikorska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie przymusowej izolacji społecznej. Czynniki ochronne i czynniki ryzyka

dr Małgorzata Woźniak-Prus, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Lęk i depresja a trudności związane z epidemią u polskiej młodzieży – badania podłużne

Dyskusja 12.30-13.00

 

SESJA III 13.00-14.00

Zdrowie psychiczne i więzi rodzinne w czasie pandemii

Moderowanie: dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Więzi rodzinne w czasach pandemii

dr hab. med. Maciej Pilecki, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Wpływ pandemii Covid-19 na występowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

dr Roman Solecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Poczucie sensu życia młodzieży, uzależnienie od Internetu oraz relacje z rodzicami w okresie pandemii. Logo-profilaktyka pustki egzystencjalnej w oparciu o wyniki badań własnych

Dyskusja 14.00 – 14.30

 

SESJA IV 14.30-15.30

Młodzież w Działaniu – dobre praktyki na czas pandemii

Moderowanie: dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

W sesji udział wezmą przewodnicząca Koła Naukowego Studentów i Studentek Socjologii UJ – Marianna Zarychta, założycielki i członkinie grupy on-line on-soul – studentki pracy socjalnej Instytutu Socjologii UJ oraz studentka Instytutu Pedagogiki i Nauk o Rodzinie UPJPII – Aleksandra Badura, Karina Melnyk, Monika Tarkowska, Anna Szargiej, Dorota Sokołowska, Katrine Snarska, Eryka Sitko, wiceprzewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów na Wydziale Filozoficznym UJ – Marcin Baumann. 

Uczestnicy sesji podzielą się wiedzą na temat zakresu i specyfiki problemów dostrzeżonych, doświadczanych i współodczuwanych przez młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19. Problemy te nie pozostały bez odpowiedzi, ujawniły społeczną wrażliwość i wyzwoliły oddolne inicjatywy, dały początek działaniom – to one będą przedmiotem zainicjowanej w trakcie sesji (auto)refleksji oraz dyskusji, jakie płyną z tych doświadczeń wnioski dla indywidualnych i społecznych praktyk.   

 

Ważna informacja!

Aktualności