Instytut Filozofii i Socjologii

Bibliografia

Pełna lista dorobku pracowników Instytutu Filozofii i Socjologii dostępna jest w bazie danych Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego prowadzonej przez Bibliotekę Główną UP.

Bibliografia Publikacji Pracowników UP