Przejdź do treści

Rejestracja pracy

 1. Pracę dyplomową należy zarejestrować w:

Dziekanacie WH pok. 129a (I piętro), tel. 12 662-60-98 – studenci STACJONARNI
Dziekanacie WH pok. 129 (I piętro), tel. 12 662-60-99 – studenci NIESTACJONARNI

 

 1. Przed zarejestrowaniem pracy w Dziekanacie należy poddać ją procedurze antyplagiatowej
 2. Aby zarejestrować pracę dyplomową do obrony należy złożyć komplet niżej wymienionych dokumentów co najmniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego:
  1. indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta do zaliczenia ostatniego semestru/ roku,
  2. 2 egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej (w tym 1 egz. wydrukowany dwustronnie– to jest egzemplarz, który zostaje w archiwum Uczelni, drugi egzemplarz jest przekazywany recenzentowi pracy) w dwóch egzemplarzach pracy na ostatniej stronie promotor wpisuje odręcznie formułę „Przyjmuję pracę dyplomową” i składa podpis,
  3. 2 płytki z zapisaną na nich pracą dyplomową w formacie PDF – w kopercie z załączonym oświadczeniem o zgodności pracy z wersją drukowaną, jedna płytka pozostaje w dziekanacie druga jest przekazywana promotorowi zamiast wersji papierowej pracy
  4. raport antyplagiatowy,
  5. fotografie do dyplomu (4 sztuki w formacie 4,5 x 6,5),
  6. dowód opłaty za wydanie dyplomu.

 

Opłata za dyplom wynosi 60 zł – wpłata w kasie Uczelni.