Instytut Filozofii i Socjologii

Szkoła Doktorska – rekrutacja doktorantów 2019/2020

SZKOŁA DOKTORSKA Uniwersytetu Pedagogicznego:
https://www.up.krakow.pl/kandydat/szkola-doktorska

Informacje ogólne:
https://www.up.krakow.pl/szkola-doktorska/informacje-ogolne-szkola-doktorska

Dyscypliny i zasady rekrutacji:
https://www.up.krakow.pl/szkola-doktorska/kryteria-kwalifikacyjne-do-szkoly-doktorskiej

Harmonogram rekrutacji do szkoły doktorskiej:
https://www.up.krakow.pl/szkola-doktorska/harmonogram-rekrutacji-do-szkoly-doktorskiej

Rekrutacja elektroniczna kandydatów:
https://www.up.krakow.pl/szkola-doktorska/rekrutacja-elektroniczna-szkola-doktorska