Instytut Filozofii i Socjologii

Rekrutacja doktorantów

Dyrekcja Instytutu Filozofii i Socjologii informuje, o rekrutacji na studia doktoranckie w dyscyplinie filozofia w roku akademickim 2018/2019r. Chętnych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi terminami:

Termin składania podań: od 1.06.2018r. do 8.09.2018r.

Termin egzaminu: 18 września 2018r. o godz. 10:00

Termin zakończenia rekrutacji: 21 września 2018r.

W dniu 04.06.2018 roku został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji dla kandydatów na studia III stopnia.

System dostępny jest pod adresem: https://rekrutacja-elektroniczna.up.krakow.pl. 

Od dnia 08.06.2018 roku nie będzie już możliwości tzw. „ręcznego” wprowadzania danych kandydatów do systemu Uczenia.XP.