Przejdź do treści

Інститут

Інститут філософії та соціології належить до структури Гуманітарного факультету Педагогічного Університету у Кракові. Він був створений на початку 2002 року, після реорганізації та поділу Інституту соціальних наук (від 1980), а також відокремлення Інституту політичних наук. Початок філософії та соціології в Педагогічному університеті у Кракові сягає сорокових-шістдесятих років ХХ століття. Протягом цього періоду на Факультеті гуманітарних наук були створені організаційні підрозділи, співробітники яких проводили дослідження в галузі філософії, соціології і соціальних наук, а також викладали ці дисципліни на всіх напрямках університету.

Професорсько-викладацький склад Інституту становить 48 викладачів, які об’єднані в 15 спеціалізованих кафедрах. Завідувач Кафедри філософії та соціології – професор Тадеуш Гадач, його заступники – доктор Дорота Пробуцка та кандидат наук Маріуш Дзенглевски. Інститут має право надавати наукові ступені кандидата наук з філософії.

Інститут філософії та соціології готує фахівців із

  • Філософії за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, кандидат наук;
  • Соціологіі за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за спеціалізаціями
    Кримінологія та соціальна дезорганізація
    Аудіовізуальна комунікація;
  • Етикі – медіаторство та переговори за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр;
  • Управління освітою і неурядовими організаціями за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.
    Кримінологія та соціальна дезорганізація

На додаток до зазначених вище напрямків фахової підготовки студентів, Інститут філософії та соціології пропонує післядипломне навчання. Крім того, співробітники Кафедри проводять лекції з філософії, етики, соціології, соціальної антропології, і багато інших предметів на різних напрямках Педагогічного університету, а також кілька загальноуніверситетських лекцій.

Кафедра філософії та соціології є осередком цілого ряду об’єднань та наукових організацій:

Польське товариство етичне, директор професор Тадеуш Гадач.

Польське товариство Карла Ясперса – розвиває та популяризує досягнення знаного філософа ХХ століття, основоположника екзистенціалізму. Товариство, директором якого являється професор Чеслав Пєцух, веде широку співпрацю з аналогічними зарубіжними організаціями.

Науково-дослідницький центр Серена К’єркегора – популяризує досягнення датського філософа, працює над польським виданням повної версії його праць. Заснований в двохсотріччя з дня народження С. Кєркегора (2013). Центр очолює професор Антогі Швед.

Інститут філософії та соціології видає два наукових журнала:

«Argument» – філософський журнал, видається раз на пів року (пунктований часопис – 5 пунктів Польського Міністерства Наук та Освіти ). Головний редактор – професор Маженна Якубчак.

«Studia Sociologica» – журнал видається раз на пів року з серії «Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis» (пунктований часопис – 4 пункти Польського Міністерства Наук та Освіти). Головний редактор –

професор Януш Майхерек.

В Інституті філософії та соціології діють наукові кола студентів:

Наукове коло студентів філософії «Arche», опікуном якого є магістр Магдалена Кєлковіч-Вернер.

Наукове коло соціологів, опікуном якого є кандидат наук Анна Карнат-Напєрач. Коло проводить регулярні зустрічі, в тому числі «Зустрічі з автором», під час яких відбуваються дебати над публікаціями працівників Інституту. Організує також (у листопаді) «День соціологічної пам’яті», присвячений померлим соціологам та їх досягненням.

Інститут регулярно проводить (раз на два роки) Народове форум етичне, організатором якого є професор Дорота Пробуцка. Кожен форум закінчується публікацією представлених на ньому матеріалів. У рамках праці Інституту також періодично відбуваються відкриті лекції визначних представників сучасної соціології, на приклад: професора Єжи Хауснера, професора Хенрика Доманьського, професора Анджея Рихарда, професора Томаша Гобан-Класа. Щороку Інститут організовує конференції, також міжнародні, запрошує відомих вчених і дослідників з-за кордону, в тому числі Індії, США, Туреччини, Швеції та ін.

Педагогічний Університет у Кракові приймає участь в програмах обміну студентами, в тому числі Erasmus/Erasmus+, для яких наші викладачі підготували спеціальну дидактичну пропозицію. З пропозиції Інституту філософіі та соціології скористалися студенти Словаччини, Туреччини, Іспанії, Німеччини, Італії та Греції.

Інститут щороку проводить філософську та соціологічну дискусію під назвою «Битва ідеї» за участю викладачів та студентів. Професор Януш Майхерек (віце-президент Краковської філії Польського Товариства Філософії) у співпраці з доктором Гжегожем Трелею організовує та проводить в одному з клубів Кракова щомісячні дискусії під назвою

«Філософські бесіди», у яких беруть участь академічні та наукові середовища Кракова.

Слід зазначити, що окрім розбудованої дидактики та інших пропозиції нашого Інституту, невід’ємною частиною її діяльності є численні дослідні проекти, що фінансують Національний центр науки та Міністерство культури і національної спадщини, проводимо також інтенсивну діяльність видавничу.

Інститут створив Лабораторію соціальних досліджень, яка оснащена сучасною інфраструктурою та програмним забезпеченням для реалізації науково-дослідних проектів громадської думки, аналізу ЗМІ, місцевих соціальних проблем, ринку праці, освіти, культурного середовища.

Інститут філософії та соціології є відкритий для співпраці з різними місцевими, регіональними, державними установами. Керівництво Інституту підписало угоди про співпрацю з низкою установ, товариств, організацій та фірм. Це на приклад:

Поліція міста Краків

Малопольський Інститут Культури

Товариство Весна

PMR Consulting

Корпорація Ha!Art

BD Center

Відповідно до тих угод, наші студенти мають право на стажування, практику та участь у реалізованих науково-дослідницьких ініціативах.

У Інституті також міститься краківський комітет Національної олімпіади із філософії для учнів середніх шкіл Малорольського воєводства.

Ważna informacja!

Nie znaleziono postów spełniających podane kryteria.

News

Nie znaleziono postów spełniających podane kryteria.