Przejdź do treści

Katedra Metodologii Badań Społecznych

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Centrum Studiów i Edukacji  na Rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego

oraz

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych

Narodowego Uniwersytetu Technicznego Politechnika Dnieprowska

Katedra Dyscyplin Humanistycznych i Psychologii Działalności Policyjnej

Dnieprowskiego Państwowego Uniwersytetu Działalności Policyjnej

Wydział Socjologiczny Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina

mają zaszczyt zaprosić na

 Międzynarodową Konferencję Naukową

na temat:

Społeczne, ekonomiczne i polityczne skutki pandemii COVID-19 w Polsce

i na Ukrainie

PROGRAM KONFERENCJI Plan konferencji PL_UA

Świat w epoce pandemii stał się nieprzewidywalny, przyszłość stała się niepewna, a społeczeństwo traci poczucie bezpieczeństwa. Pandemia koronawirusa jest zjawiskiem globalnym i ma dużą siłę rażenia. Na przykładzie społecznych reakcji na zagrożenie koronawirusem można stwierdzić, że doszło do powstania paniki moralnej, traumy, które wyrażają się wzmożonym niepokojem, strachem jednostek i grup społecznych przed chorobą i śmiercią.  Szybko rosnąca liczba zarażonych i niespotykana dotąd liczba ofiar śmiertelnych wywołała szok w społeczeństwie. Szczególnie lęk przed śmiercią i chorobą wzmagany ich medialnymi reprezentacjami mógł na trwałe uszkodzić poczucie społecznego bezpieczeństwa. Niepokoje społeczne są generowane przez wprowadzone obostrzenia, zamrożenie gospodarki, wprowadzenie kwarantanny. Problemy związane z ograniczoną możliwością zaspokajania potrzeb społecznych, wzrost obaw przed przyszłością manifestują się przez dolegliwości psychosomatyczne, napięcia i dyskomfort psychiczny. O obecności traumy społecznej mogą świadczyć też niepokoje społeczne, protesty w wielu krajach.

Pojawienie się pandemii w Polsce i na Ukrainie wywołało wiele negatywnych następstw w społeczeństwie. Poza skutkami zdrowotnymi epidemii ujawniają się także reperkusje ekonomiczne, społeczne i polityczne. Wprowadza się lockdown, który oznacza zamknięcie szkół, uczelni, instytucji, całej branży usługowej. Społeczeństwo staje wobec ryzyka bezrobocia, załamania gospodarki, utraty dotychczasowych środków finansowych. Ograniczenia w sferze możliwości swobodnego poruszania się obywateli, społeczna izolacja, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb sprawiają, że może rodzić się frustracja i agresja. Długotrwałe skutki społecznych i ekonomicznych problemów ujawniają się we wzroście niepewności, agresji i zachowań ryzykownych. W tej chwili stajemy znów w obliczu sytuacji znanej nam z wiosny 2020 r. Znów grozi nam zamknięcie granic państwowych i zamrożenie gospodarcze. Sytuacja znów staje się dramatyczna, gdyż nie wiadomo, co przyniesie jutro i kiedy się zakończy covidowy armagedon.

W związku z powyższym chcemy dokładniej przyjrzeć się aktualnej kondycji społeczeństwa, a także zbadać skutki wpływu pandemii na różne obszary życia społecznego. Oczekujemy, że dzięki podjętej debacie będziemy mogli przyczynić się do powstania wiedzy na temat psychospołecznych skutków pandemii w Polsce i na Ukrainie. Diagnoza, którą wspólnie wypracujemy, będzie potrzebna nie tylko naukowcom do poznania i zrozumienia zachodzących procesów, ale także politykom społecznym jako użyteczne narzędzie w walce z negatywnymi skutkami pandemii.

  

Aktualności