Instytut Filozofii i Socjologii

Struktura

Katedra Historii Filozofii
Kierownik: dr hab. prof. UP Kazimierz Mrówka
dr hab. prof. UP Paweł Sajdek
dr Paweł Sznajder
dr Łukasz Kołoczek

Katedra Filozofii Współczesnej
Kierownik: prof. dr hab. Czesława Piecuch
dr hab. prof. UP Włodzimierz Heflik
dr hab. Jan Wawrzyniak
dr Maria Bal-Nowak
dr Maciej Urbanek
dr Paweł Wójs

Katedra Ontologii i Metafizyki
Kierownik: dr hab. prof. UP Antoni Szwed
dr hab. prof. UP Adam Sawicki
dr Miłosz Puczydłowski
dr Andrzej Serafin

Katedra Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk
Kierownik: dr hab. prof. UP Ryszard Mirek
prof. dr hab. Wojciech Sady
dr hab. Jakub Gomułka
dr Andrzej Dąbrowski

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki
Kierownik: dr hab. prof. UP Katarzyna Gurczyńska-Sady
prof. dr hab. Paweł Dybel
prof. dr hab. Janusz Krupiński
dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak
dr Andrzej Warmiński

Katedra Filozofii Społecznej
Kierownik: dr hab. prof. UP Paweł Kłoczowski
dr hab. prof. UP Katarzyna Haremska
dr Wojciech Hanuszkiewicz
dr Anna Szklarska

Katedra Etyki Ogólnej
Kierownik: dr hab. prof. UP Leszek Pyra
dr Maciek Kałuża
dr Marcin Urbaniak
dr Monika Mazur-Bubak

Katedra Etyki Szczegółowej,Teorii Mediacji i Negocjacji
Kierownik: dr hab. prof. UP Dorota Probucka
dr Dariusz Dąbek
dr Dorota Czakon – Tralski
dr Tomasz Cyrol
dr Mateusz Szast
dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk

Katedra Socjologii Kultury
Kierownik: Prof. dr hab.  Janusz A. Majcherek
dr hab. prof. UP Sławomir Kapralski
dr Anna Karnat
dr Anna Fiń
dr Alla Karnaukh – Brożyna
dr Tomasz Warczok

Katedra Socjologii Religii
Kierownik: dr hab. prof. UP Piotr Stawiński
dr Maria Rogińska
dr Grzegorz Kubiński
dr Michał Warchala

Katedra Metodologii Badań Społecznych
Kierownik: dr hab. prof. UP Teresa Zbyrad
dr hab. prof. UP Maria Paula Malinowski Rubio
dr Małgorzata Krywult-Albańska
dr Grzegorz Dutka
dr Paweł Walawender
dr hab. Piotr Długosz

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania
Kierownik: dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur
dr Aldona Guzik
dr Marta Juza
dr Mariusz Dzięglewski
dr Paulina Rojek-Adamek
dr Justyna Tomczyk

Katedra Socjologii Stosowanej i Dezorganizacji Społecznej
Kierownik: dr hab. prof. UP Krzysztof Czekaj
dr hab. prof. UP Wojciech Dadak
dr Tatiana Majcherkiewicz
dr Mirosław Boruta

Pracownia badań społecznych
dr Mariusz Dzięglewski– kierownik Pracowni
dr Paulina Rojek-Adamek – z-ca kierownika
dr Grzegorz Dutka – specjalista ds. zamówień
dr Paweł Walawender– specjalista ds. projektów
dr Anna Fiń
dr Aldona Guzik
dr Alla Karnaukh
dr Małgorzata Krywult-Albańska
dr Justyna Tomczyk
dr Tomasz Warczok