Przejdź do treści

Struktura

Katedra Filozofii Współczesnej
Kierownik: dr hab. prof. UP Włodzimierz Heflik
dr hab. prof. UP Kazimierz Mrówka
dr hab. prof. UP Jan Wawrzyniak
dr Maria Bal-Nowak
dr Łukasz Kołoczek
dr Paweł Sznajder
dr Maciej Urbanek
dr Paweł Wójs

Katedra Ontologii i Metafizyki
Kierownik: dr hab. prof. UP Antoni Szwed
dr hab. prof. UP Paweł Sajdek
dr hab. prof. UP Adam Sawicki
dr Miłosz Puczydłowski
dr Andrzej Serafin

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki
Kierownik: dr hab. prof. UP Ryszard Mirek
prof. dr hab. Wojciech Sady
dr hab. prof. UP Jakub Gomułka
dr Andrzej Dąbrowski
dr Olga Poller

Katedra Filozofii Kultury i Estetyki
Kierownik: dr hab. prof. UP Katarzyna Gurczyńska-Sady
prof. dr hab. Paweł Dybel
prof. dr hab. Janusz Krupiński
dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak
dr Andrzej Warmiński

Katedra Filozofii Społecznej
Kierownik: dr hab. prof. UP Paweł Kłoczowski
dr hab. prof. UP Katarzyna Haremska
dr Magdalena M. Baran
dr Wojciech Hanuszkiewicz
dr Anna Szklarska

Katedra Etyki Ogólnej
Kierownik: dr hab. prof. UP Leszek Pyra
dr hab. Marcin Urbaniak
dr Dorota Czakon
dr Anna Kamińska-Malandain
dr Maciej Kałuża
dr Antoni Płoszczyniec

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji
Kierownik: dr hab. prof. UP Dorota Probucka
dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk
dr Tomasz Cyrol
dr Dariusz Dąbek
dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha
dr Mateusz Szast

Katedra Socjologii Kultury
Kierownik: Prof. dr hab.  Janusz A. Majcherek
dr hab. prof. UP Sławomir Kapralski
dr Anna Fiń
dr Anna Karnat
dr Alla Karnaukh-Brożyna
dr Tomasz Warczok

Katedra Socjologii Religii
Kierownik: dr hab. prof. UP Piotr Stawiński
dr hab. prof. UP Paula Maria Malinowski Rubio
dr Grzegorz Kubiński
dr Maria Rogińska
dr Michał Warchala

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych
Kierownik: dr hab. prof. UP Liudmyla Kryvachuk
dr hab. prof. UP Krzysztof Czekaj
dr hab. prof. UP Wojciech Dadak
dr Ewa Albińska
dr Mirosław Boruta
dr Bogdan Więckiewicz

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania
Kierownik: dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur
dr hab. Paulina Rojek-Adamek
dr Aldona Guzik
dr Marcin Gacek
dr Marta Juza
dr Tatiana Majcherkiewicz
dr Justyna Tomczyk

Katedra Metodologii Badań Społecznych
Kierownik: dr hab. prof. UP Piotr Długosz
dr Mariusz Dzięglewski
dr Grzegorz Dutka
dr Małgorzata Krywult-Albańska
dr Damian Liszka
dr Paweł Walawender