Instytut Filozofii i Socjologii | Struktura rok akademicki 2021/22 | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Struktura rok akademicki 2021/22

Katedra Filozofii Współczesnej
Kierownik: dr hab. Włodzimierz Heflik, prof. UP
dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UP
dr Maria Bal-Nowak
dr Paweł Sznajder
dr Maciej Urbanek
dr Paweł Wójs

Katedra Ontologii i Metafizyki
Kierownik: Prof. dr hab. prof. Adam Sawicki
dr hab. Antoni Szwed, prof. UP
dr hab. Paweł Sajdek, prof. UP
dr Łukasz Kołoczek
dr Andrzej Serafin

Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki
Kierownik: dr hab. Ryszard Mirek, prof. UP
dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP
dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP
dr Magdalena Reuter
dr Olga Poller

Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej
Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady
prof. dr hab. Janusz Krupiński
dr hab. Katarzyna Haremska, prof. UP
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
dr Wojciech Hanuszkiewicz
dr Magdalena M, Baran
dr Anna Szklarska

Katedra Etyki Ogólnej
Kierownik: dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP
dr hab. Marcin Urbaniak, prof. UP
dr Anna Kamińska-Malandain
dr Antoni Płoszczyniec
dr Marcin Gacek

Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji
Kierownik: dr hab. Dorota Probucka, prof. UP
dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk
dr Tomasz Cyrol
dr Dorota Czakon-Tralski
dr Dariusz Dąbek
dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha
dr Mateusz Szast

Katedra Socjologii Kultury
Kierownik: dr hab. Sławomir Kapralski, prof. UP
dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UP
dr Anna Fiń
dr Aldona Guzik
dr Anna Karnat

Katedra Socjologii Religii
Kierownik: dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP
dr hab. Paula Maria Malinowski Rubio, prof. UP
dr Grzegorz Kubiński
dr Maria Rogińska
dr Michał Warchala
dr Bogdan Więckiewicz

Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych
Kierownik: dr hab. Liudmyla Kryvachuk, prof. UP
dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. UP
dr hab. Wojciech Dadak, prof. UP
dr Mirosław Boruta Krakowski
dr Ewa Albińska

Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania
Kierownik: dr hab. prof. UP Jadwiga Mazur
dr hab. Andrzej Michalak
dr Tatiana Majcherkiewicz
dr Justyna Tomczyk
dr Marta Juza

Katedra Metodologii Badań Społecznych
Kierownik: dr hab. prof. UP Piotr Długosz
dr hab. Mariusz Dzięglewski
dr Grzegorz Dutka
dr Damian Liszka
dr Małgorzata Krywult-Albańska
dr Paweł Walawender