Instytut Filozofii i Socjologii | Warunki zaliczeń | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Warunki zaliczeń

 • uzyskanie zaliczeń z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych – według planu studiów
 • udział w przewidzianych planem studiów seminariach otwartych/wykładach mistrzowskich, aktywny udział w sesjach otwartych doktorantów – zalicza opiekun naukowy na podstawie konspektu w przypadku seminarium/wykładu, w przypadku sesji podstawą zaliczenia jest wygłoszony referat
 • praktyka dydaktyczna pod kierunkiem opiekuna naukowego lub wskazanej przezeń osoby, która hospituje zajęcia doktoranta, ocenia według arkusza hospitacji i zalicza praktykę
 • pozytywna ocena zajęć dydaktycznych doktoranta przez studentów
 • hospitacje wybranych zajęć – potwierdzone pisemną informacją: nazwisko prowadzącego, nazwa przedmiotu, temat zajęć, data, ilość godzin, podpis prowadzącego
 • złożenie rocznego sprawozdania z pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Kierownikowi Studiów Doktoranckich – wzór sprawozdania

Ważna informacja!

Aktualności

 • Darmowe kursy MOOC

  Szanowna Studentko, Szanowny Studencie, skorzystaj z możliwości poszerzenia swojej wiedzy i nabywania nowych kompetencji w Uniwersytecie Pedagogicznym i weź udział w II edycji kursów MOOC!
 • Szkolenia w IFiS

  Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickiemu 2021-2022 rozszerza swoją ofertę edukacyjną o szereg otwartych kursów i sz
 • Zapraszamy do współpracy

  Szanowni Państwo, Szukamy kryminologa. W portalu BIP zamieściliśmy ogłoszenie o pracę na stanowisko adiunkt w dziedzinie nauk socjologicznych ze specjalnością nauki penalne-kryminologia.