Instytut Filozofii i Socjologii | Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie – studia podyplomowe | Instytut Filozofii i Socjologii Przejdź do treści

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie – studia podyplomowe

Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie – studia podyplomowe

Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie  są prowadzone w naszym Instytucie od roku 2005. W kilkunastu edycjach tych studiów wykształciliśmy dotąd  ponad dwustu absolwentów. Dają pełne przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do nauczania dwóch przedmiotów: 1/ Wiedzy o społeczeństwie  w zakresie objętym planem kształcenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych; 2/ Wychowanie do życia w rodzinie objętego programem kształcenia w zakresie szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.

 

Kogo zapraszamy na studia Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie?

Zapraszamy osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do nauczania dwóch nowych przedmiotów i spełniają następujące warunki: 1/ ukończyły studia II stopnia, poświadczone dyplomem z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych; 2/ posiadają kwalifikacje nauczycielskie, w tym przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych  lub zaświadczenie, że są czynnymi nauczycielami w danym typie szkoły.

Szczegółowy program studiów obejmuje:

Studia są trzysemestralne;  pierwszy semestr to blok przedmiotów dotyczących zagadnień społecznych, politycznych i gospodarczych dających wiedzę z zakresu propedeutyki życia społecznego, najnowszej historii Polski, funkcjonowania instytucji państwowych, samorządowych, społeczeństwa obywatelskiego. Drugi semestr  daje socjologiczne i psychologiczne podstawy do rozumienia procesów społecznych, stratyfikacji, roli rodziny, etycznych aspektów życia we wspólnocie. Wchodzi  tu także trzon przedmiotów z zakresu biologii człowieka i nauk o zdrowiu, w tym przygotowanie młodego człowieka do życia rodzinnego i rozumienia swojego organizmu, rozwoju psychoseksualnego człowieka. Trzeci semestr poświęca dużo uwagi dydaktyce nauczania obu przedmiotów studiów, wspierając to wiedzą z zakresu poradnictwa rodzinnego, profilaktyki społecznej w oparciu o podstawy filozofii człowieka i wiedzy bioetycznej.

Program studiów obejmuje także praktykę dydaktyczną z zakresu obu przedmiotów, tj. Wiedzy o społeczeństwie (60g) i Wychowania do życia w rodzinie (60g),  ustalaną indywidualnie przez słuchacza  w szkole.

Jakie uprawnienia otrzymuje absolwent studiów Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie?

Absolwenci, po uzyskaniu zaliczeń, zdaniu egzaminów i zaliczeniu praktyki pedagogicznej otrzymują świadectwo  ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Ukończone studia dają formalne kwalifikacje do nauczania: 1/ Wiedzy o społeczeństwie  w zakresie szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych; 2/ Wychowania do życia w rodzinie  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych objętych programem kształcenia tego przedmiotu.

Kto będzie prowadził zajęcia?

Posiadamy doświadczoną kadrę, która od lat jest wyspecjalizowana w aktywnym współtworzeniu tych studiów. To pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii oraz innych instytutów UP: Instytutu Biologii, Instytutu Politologii, Instytutu Pedagogiki. Naszymi słuchaczami są często osoby, które  na uczelni studiowały swój pierwszy kierunek i znają renomę swojej uczelni. Zapraszamy naturalnie wszystkich zainteresowanych. Nasi absolwenci studiów podyplomowych, którzy od kilkunastu lat uczą w szkołach Małopolski, Podkarpacia, czy Śląska najlepiej świadczą o tym, że dokonali dobrego  wyboru.

dr Maria Bal Nowak

Kierownik studiów podyplomowych

 

e-mail: ifis@up.krakow.pl
tel./ fax: 12 662 62 23

Na studiach podyplomowych możesz studiować za darmo! Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie studiów:

https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych