Instytut Filozofii i Socjologii

Władze

Dyrektor Zastępcy Dyrektora
Prof. dr hab. Janusz A. Majcherek Dr hab. prof. UP Teresa Zbyrad Dr hab. prof. UP Dorota Probucka
Kontakt:
email: janumaj@ists.pl
Dyżury:
Poniedziałek: 12.30-13.30
Czwartek: 11.30-13.30
Gabinet dyrektora
Czytaj więcej …
Kontakt:
email: tzbyrad@interia.pl
Dyżury:
Środa: 9:30-11:00
Czwartek: 10:00-12:00
Gabinet dyrektora lub pokój nr 268
Czytaj więcej …
Kontakt:
email: dorotaprobucka@op.pl
Dyżury:
Czwartek: 13.00-14.00
Piątek: 12.30-14.00
Pokój nr 309 lub sekretariat
Czytaj więcej …