Przejdź do treści

Współpraca

Instytut Filozofii i Socjologii nawiązał trwałą współpracę z prawie trzydziestoma podmiotami, zróżnicowanymi sektorowo (sektor publiczny, prywatny, pozarządowy).

Współpraca z partnerami i interesariuszami jest prowadzona miedzy innymi w następujących obszarach:

 • realizacja praktyk dla studentów
 • realizacja staży dla absolwentów
 • zajęcia i warsztaty prowadzone przez praktyków z danej instytucji
 • zajęcia i warsztaty prowadzone przez pracowników IFiS dla danej instytucji
 • opiniowanie programu i efektów kształcenia
 • wspólna realizacja projektów naukowych i badawczych
 • wzajemna promocja działalności
 • organizacja konferencji

Ponadto w ramach programu Erasmus/Erasmus+ podpisano szereg umów umożliwiających obustronną zagraniczną wymianę studentów i wykładowców. Poszczególne instytucje przedstawiono w osobnych zakładkach.

Instytut Filozofii i Socjologii systematycznie monitoruje potrzeby partnerów i interesariuszy przy pomocy właściwej platformy badawczej.

Pełnomocnikiem Dyrektora IFiS do spraw kontaktu z partnerami i interesariuszami jest dr Grzegorz Dutka gdutka@up.krakow.pl

Ważna informacja!

Aktualności

 • TARGI PRACY

  targi-pracy-2022-program Chcesz się dowiedzieć więcej o aktualnej sytuacji na rynku pracy?
 • Conference Schedule

  November, 24th (Thursday) 9:30 - opening speech PL 10:00 - 11:00 -
 • Pierwsi absolwenci kognitywistyki

  Kierunek Kognitywistyka w IFiS na UP otworzył się w 2019 roku. Z dumą informujemy, że w tym roku pierwsi absolwenci kognitywistyki opuścili mury naszej uczelni. Wczoraj odbyła się ostatnia ob