Instytut Filozofii i Socjologii

Dr hab. prof. UP Dorota Probucka

TYTUŁ NAUKOWY I STANOWISKO: dr hab., prof. UP, Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii UP

Kierowniczka Katedry Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji.
Redaktor naczelna czasopisma „Edukacja Etyczna”

 

KONTAKT:  dorotaprobucka@op.pl

SPECJALNOŚĆ: aksjologia, etyka ogólna, etyka środowiskowa, prawa zwierząt

KRÓTKI BIOGRAM NAUKOWY:

 • mgr filozofii, 1986, UAM Poznań, Etyka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, promotor: Prof. Seweryn Dziamski;
 • dr filozofii, 1994, UJ Kraków, Kategoria użyteczności w utylitarystycznej teorii moralnej, promotor: Prof. Jan Pawlica, rec: Prof. Prof. Jan Woleński, Adam Węgrzecki.
 • dr habilitowany w dyscyplinie filozofia, specjalność: etyka. Stopień naukowy nadany przez Radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu 10 czerwca 2014 w oparciu o cały dorobek naukowy oraz książkę Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt.


ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W OSTATNICH LATACH:

 • Etyka społeczna z elementami ochrony własności intelektualnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Socjologia moralności
 • Etyka urzędnika państwowego

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Etyczne – pomysłodawczyni i współzałożycielka. Od dwóch kadencji pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego.
 • Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa – członkini Komisji Rewizyjnej.
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne
 • Centrum Etyki Chrześcijańskiej – członkini Rady Naukowej
 • Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura
 • Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska
 • Członkini Rady Naukowej Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży w Krakowie

 

CZŁONKOSTWO W RADACH REDAKCYJNYCH:

 • Członkini Komitetu Naukowego Serii Filozoficzno-Humanistycznej „Myśli Ocalone”

 

ZAGRANICZNE POBYTY BADAWCZO-NAUKOWE ORAZ DYDAKTYCZNE:

 • 18.11 -22.11.2007 – Uniwersytet Karola w Pradze (BS – 099/H/2007)
 • 6.10 – 11.10.2007 – Uniwersytet Wiedeński ( BS – 080/H/2008)
 • 9.11 – 12.11.2009 – Uniwersytet Wiedeński (BS – 168/H/2009
 • 23.09 – 28.09.2010 – Uniwersytet Wiedeński ( BS – 136/H/2010)
 • 3.09 – 11.09.2012 – Uniwersytet Monachijski (BS – 140/H/2012)
 • Rok akademicki 2014/15 – Professor visiting w Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze
 • 1.09 – 10.09.2015 – Uniwersytet Wiedeński (BS – 154/H/2015
 • 15.10 – 19.10.2015 – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze ( ERASMUS)
 • Rok akademicki 2015/16 – Professor visiting w Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze
 • 10.10 – 14.10.2016 – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze ( ERASMUS)

 

ORGANIZACJA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJI:

 1. Konferencja „Problemy edukacji filozoficznej”, Zakopane 2-3.10.1998 (organizatorka)
 2. Konferencja „Etyka – psychologia – psychoterapia”, Częstochowa – Złoty Potok 21-22.10.2003 ( współorganizatorka)
 3. I Ogólnopolskie Forum Etyczne „Etyka i polityka”, Kraków, 5-6.06.2005 (pomysłodawczyni i organizatorka)
 4. II Ogólnopolskie Forum Etyczne „Etyka wobec sytuacji granicznych”, Kraków 21-23.06.2006 (pomysłodawczyni i organizatorka)
 5. III Ogólnopolskie Forum Etyczne „Czy sprawiedliwość jest możliwa?”, Kraków 20-22.06.2007 (pomysłodawczyni i organizatorka)
 6. IV Ogólnopolskie Forum Etyczne „Prawda w życiu moralnym i duchowym” , Kraków 24-26.06.2008 (pomysłodawczyni i organizatorka)
 7. V Ogólnopolskie Forum Etyczne „Dobro wspólne”, Kraków 23-25.06.2009 (pomysłodawczyni i organizatorka)
 8. VI Ogólnopolskie Forum Etyczne „Etyka i sens życia”, Kraków 16-18.06.2010 (pomysłodawczyni i  organizatorka)
 9. VII Międzynarodowe Forum Etyczne „Współczesne oblicza zła”, Kraków 28-30.06.2012 (pomysłodawczyni i organizatorka)
 10. VIII Międzynarodowe Forum Etyczne „Współczesne oblicza dobra”, Kraków 23-25.06.2014 (pomysłodawczyni i organizatorka)
 11. IX Międzynarodowe Forum Etyczne „Etyka i odpowiedzialność”, Kraków 22-24.06.2016 (pomysłodawczyni i organizatorka)

 

OFICJALNE CZŁONKOSTWO W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH:

 • International Scientific Research Project „Kierkegaard and the Crisis of the Contemporary World (August 2015 – June 2016), Goethe University, Frankfurt
 • International Scientific Research Project „Kierkegaard and Classical Greek Thought” (September 2015 – Sempember 2016), Goethe University, Frankfurt
 • International Scientific Research Project „Kierkegaard, Communication & Mass Media” (November 2016 – December 2017), Goethe University, Frankfurt
 • International Scientific Research Project „Kierkegaard’s Ethics and its Meaning for Society” (September 2017 – January 2019),University of Granada, Spain zobacz opis projektu

 

NAGRODY REKTORA:

 • Nagroda Rektora Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, indywidualna II stopnia (2005)
 • Nagroda Rektora Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, indywidualna II stopnia (2007)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, indywidualna II stopnia (2009)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, indywidualna III stopnia (2012)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, indywidualna III stopnia (2014)


WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

a) książkowe:

 • Utylitaryzm (wydanie II), Kraków 2014, Wydawnictwo Dante.
 • Etyka. Wybrane zagadnienia i kierunki (wydanie II), Kraków 2013, Wydawnictwo Dante.
 • Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt, Kraków 2014, wydawnictwo Universitas.
 • Prawa zwierząt (wydanie II), Kraków 2015, Wydawnictwo Universitas

b) redakcje naukowe:

 • Dylematy filozofii, Kraków 1999,
 • Pasja czy misja. O uczeniu filozofii, (współredakcja – Adam Olech i Maciej Woźniczka), Częstochowa 2001,
 • Etyka, psychologia, psychoterapia, (współredakcja: Andrzej Margasiński), Kraków 2004,
 • Etyka i polityka, Kraków 2005,
 • Etyka wobec sytuacji granicznych, Kraków 2007,
 • Czy sprawiedliwość jest możliwa?, Kraków 2008
 • Prawda w życiu moralnym i duchowym, Kraków 2009
 • Dobro wspólne, Kraków 2010
 • Etyka i sens życia, Kraków 2011
 • Etyka a zło, Kraków 2013
 • Etyka i dobro, Krak

c) artykuły:

 • Autorka kilkudziesięciu artykułów publikowanych w kraju i za granicą.ów 2015

        

 

WYKŁADY OTWARTE:

Wykład o etycznym potępieniu myślistwa

Wykład o prawach zwierząt